Eduroom na lekcji języka polskiego jako obcego – wirtualny pokój zagadek

Autor

  • Paulina Kaźmierczak Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0002-6980-5988

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.25

Słowa kluczowe:

język polski jako obcy, wirtualny pokój zagadek, aplikacja, zdalne nauczanie

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania techniki pokoju zagadek w glottodydaktyce polonistycznej. Prześledzony zostanie proces adaptowania na potrzeby edukacyjne tej popularnej formy rozrywki, znanej powszechnie w anglojęzycznym wariancie jako escape room. Konieczność zmiany formy zajęć językowych z pracy stacjonarnej na zdalną skutkuje wprowadzaniem wciąż nowych pomysłów na przyciąganie uwagi słuchaczy w trakcie lekcji. Doskonałym sposobem jest korzystanie z możliwości, jakie oferuje dostęp do nowych technologii. Potencjał różnorodnych platform, aplikacji, narzędzi online jest szeroko opisywany na grupach, które zrzeszają nauczycieli korzystających z portalu Facebook. Nie sposób pominąć fakt, że skarbnicą wiedzy w tym zakresie są rady anglistów i polonistów, którzy pracują głównie z polskimi dziećmi. Jednak wskazane przez nich narzędzia można z powodzeniem adaptować również na potrzeby zajęć z cudzoziemcami – praktycznie na każdym poziomie językowym i niezależnie od wieku lub narodowości. W niniejszym artykule poświęcono szczególną uwagę aplikacjom: Genial.ly, Microsoft Teams oraz Sutori.

Bibliografia

Bradford C.C., Brown V., El Houari M., Trakis J. M., Weber J. A., Buendgens-Kosten J., 2021, English Escape! Using breakout games in the intermediate to advanced EFL classroom, „Ludic Language Pedagogy”, t. 3, s. 1–20.
Google Scholar

eduroom 1 https://view.genial.ly/6074466e5bb9470dc4a3922f/interactive-content-byla-jestbedzie (dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

eduroom 2 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WO4NQKBGDVJ9GrBhRH0j9iNJUOEtORVo5UjFCMlY3R1AwUEZXR0FRWTY0Ry4u (dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

eduroom 3 https://www.sutori.com/story/byl-jest-bedzie--WaPpJfbRtFN3tMWh1zVnDNMg (dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

eduroom 4 https://view.genial.ly/60746995e45ab80d4a7cb1d4/social-horizontal-post-byla (dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

eduroom 5 https://view.genial.ly/60746b672eb39f0da8eec06a/vertical-infographic-jest (dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

eduroom 6 https://learningapps.org/watch?v=pj3n0uahk21 (dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

eduroom 7 https://wordwall.net/pl/resource/14365634 (dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

facebook 1 S’cape Club, les escape games pédagogiques, https://www.facebook.com/groups/2353388058240949/about (dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

facebook 2 Educational Escape Rooms, https://www.facebook.com/groups/924220401381979/about (dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

facebook 3 ESCAPE ROOMOWY RAJI, https://www.facebook.com/groups/2304039533217751/about (dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

facebook 4 Escape Room w Genially, https://www.facebook.com/groups/escaperoomgenially (dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

facebook 5 ESCAPE ROOM w edukacji, https://www.facebook.com/groups/797701987331000/about (dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

Fotaris P., Mastoras T., 2019, Escape Rooms for Learning: A Systematic Review, 10.34190/GBL.19.179.
Google Scholar

Gómez López A., 2019, The use of escape rooms to teach and learn English at university, w: Pérez-Aldeguer S., Akombo D., Research, technology and best practices in Education, Eindhoven, s. 94–102.
Google Scholar

Gruza D., Pabiańczyk A., 2016, Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego, Fundacja Edu&More, Warszawa.
Google Scholar

Kaźmierczak P., 2020a, Escape room – nowa zagadka glottodydaktyki polonistycznej, w: E. Kubicka, M. Berend, A. Walkiewicz, Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V, Toruń, s. 301–315.
Google Scholar

Kaźmierczak P., 2020b, Czy aplikacja Genial.ly rzeczywiście jest genialna? O potencjale narzędzi online podczas zdalnego nauczania języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 27, s. 559–570.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.33

Lipińska E., Seretny A., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

online 1 https://globalna.ceo.org.pl/pokoj-zagadek-escape-room (dostęp:15.05.2021).
Google Scholar

online 2 https://educarium.pl/inspiracje/zabawy-rozwijajace-zmysly/edukacja-w-escape-roomie(dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

online 3 https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/41775,Escape-Room-na-Przystanku-Historia-dodatkowe-gry-w-tygodniu-i-w-sobote.html (dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

online 4 https://histmag.org/Escape-room-Wsypa-Stycznosc-z-historia-nie-konczy-sie-w-pokoju-zagadek-17603 (dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

online 5 https://zakreconybelfer.pl/2017/03/zagadkowa-sprawa.html (dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

online 6 https://zakreconybelfer.pl/2019/03/relacje-w-akcji.html (dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

online 7 https://lockme.pl/pl/blog/poradnik-live-cam-escape-wersja-korporacyjna (dostęp:15.05.2021).
Google Scholar

online 8 https://www.youtube.com/channel/UCm5h-am8xHM5uDt04pcsW3w/videos (dostęp:15.05.2021).
Google Scholar

online 9 https://www.youtube.com/user/superbelfrzy/videos (dostęp: 15.05.2021).
Google Scholar

Veldkamp A., van de Grint L., Knippels M.-Ch. P. J., van Joolingen W. R., 2020, Escape education: A systematic review on escape rooms in education, „Educational Research Review”, t. 31, s. 1–18 https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100364
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100364

Żylinska M., 2007, Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych, Warszawa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Kaźmierczak, P. (2021). Eduroom na lekcji języka polskiego jako obcego – wirtualny pokój zagadek. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 28, 365–377. https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.25