Pastoralizm wobec wojny w Tęczy oraz Zakochanych kobietach D.H. Lawrence’a

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-7458.10.12

Słowa kluczowe:

Wielka Wojna, (pseudo)pastoralizm, poezja georgiańska, tryb pastoralny, sielanka

Abstrakt

Dla literatury i kultury brytyjskiej Wielka Wojna stanowi cezurę, wyraźnie oddzilając czasy pokoju i stabilizacji wiktoriańskiej i edwardiańskiej od niepewności wpisanej w wojenną i powojenną rzeczywistość. Stanowczy zwrot w obrazowaniu uwidocznia się na wielu płaszczyznach, również w nagłym zwrocie ku twórczości o charakterze (pseudo)pastoralnym. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza dwóch powieści D.H. Lawrence’a, Tęcza (1915) oraz Zakochane kobiety (1920), dokonywana w świetle konwencji sielankowej. Celem podjętych rozważań jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu wojenna rzeczywistość oraz osobiste doświadczenia autora mają wpływ na kształt pastoralizmu w obu powieściach.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Sylwia Wojciechowska - Akademia Ignatianum w Krakowie

Sylwia Wojciechowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka filologii klasycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz filologii angielskiej i włoskiej na Uniwersytecie w Stuttgarcie, adiunkt Akademii Ignatianum w Krakowie. Główny obszar jej zainteresowań to współczesne rewizje dotyczące sielanki, a także zagadnienia gatunkowe, szczególnie związane ze studiami nad autobiografią. W 2017 roku opublikowała monografię (Re)Visions of the Pastoral in Selected British and American post-Romantic Fiction oraz współredagowała tom poświęcony twórczości Szekspira, Colossus: How Shakespeare Still Bestrides the Cultural and Literary World. Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „Journal of Comparative Studies” (Daugavpils University, Łotwa) oraz członkiem British Comparative Literature Association.

Bibliografia

Alpers P., Some Versions of Pastoral, Chicago–London 1996.
Google Scholar

The Arnold Anthology of British and Irish Literature in English, eds. E. Clark, T. Healy, London 2002.
Google Scholar

Battista di M., Realism and Rebellion in Edwardian and Georgian Fiction, [w:] The Cambridge Companion to the Twentieth-Century English Novel, ed. R.L. Caserio, Cambridge 2009. https://doi.org/10.1017/CCOL9780521884167.004
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CCOL9780521884167.004

Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie Literatury XX wieku, Kraków 2007.
Google Scholar

Conrad J., Notes on Life and Letters, Teddington 2008.
Google Scholar

Curyłło-Klag I., Violence in Early Modernist Fiction: The Secret Agent, Tarr and Women in Love, Kraków 2011.
Google Scholar

Edwards P., The Great War in English Fiction, [w:] The Cambridge Companion to the Twentieth-Century English Novel, ed. R.L. Caserio, Cambridge 2009. https://doi.org/10.1017/CCOL9780521884167.005
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CCOL9780521884167.005

Eggert P., The Biographical Issue: Lives of Lawrence, [w:] A. Fernihough (ed.), The Cambridge Companion to D.H. Lawrence, Cambridge 2004.
Google Scholar

Fussel P., The Great War and Modern Memory, Oxford 2013.
Google Scholar

Genette G., Gatunki, ‘typy’, tryby, tłum. K. Falicka, „Pamiętnik Literacki” 1979, nr 70 (2), s. 269–307.
Google Scholar

Gifford T., Pastoral, London–New York 2010.
Google Scholar

Gilbert M., Pierwsza wojna światowa, tłum. S. Amsterdamski, Poznań 2003.
Google Scholar

Gregory A., The Last Great War: British Society and the First World War, Cambridge 2008. https://doi.org/10.1017/CBO9780511818370
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511818370

Hale D.J., The Art of English Fiction in the Twentieth Century, [w:] The Cam­bridge Companion to the Twentieth-Century English Novel, ed. R.L. Caserio, Cambridge 2009. https://doi.org/10.1017/CCOL9780521884167.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CCOL9780521884167.002

James D., Tew P. (eds.), New Versions of Pastoral. Post-Romantic, Modern, and Contemporary Responses to the Tradition, Madison–Taeneck 2009.
Google Scholar

Jarniewicz J., Larkin. Odsłuchiwanie wierszy, Kraków 2006.
Google Scholar

Jarniewicz J., The Uses of the Commonplace in Contemporary British Poetry: Larkin, Dunn and Raine, Łódź 1994.
Google Scholar

Jenkins K., Why History: Ethics and Postmodernity, London–New York 1999.
Google Scholar

Kaplan M., A Critical Study of Conflicting Human Relationships in the Novels of D.H. Lawrence, Warszawa 2010.
Google Scholar

Krahé P., Poetical Reflections: The 1914–1918 War Seen from Hindsight, „AAA: Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik” 2001, no. 26 (1), s. 27–38. https://www.jstor.org/stable/43025746 - z dnia 25.10.2021 [dostęp 14.10.2021].
Google Scholar

Larkin P., Zebrane, przeł. J. Dehnel, Wrocław 2008.
Google Scholar

Lawrence D.H., The Rainbow, Ware 2001.
Google Scholar

Lawrence D.H., Women in Love, Ware 1999.
Google Scholar

Lawrence D.H., Zakochane kobiety, tłum. I. Szymańska, Warszawa 1986.
Google Scholar

Lipoński W., Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2011.
Google Scholar

Lodge D., The Art of Fiction, London 2011.
Google Scholar

Lubbock P., The Craft of Fiction, Midwest 2016. https://books.google.pl/books?id=xym_DQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=percy+lubbock&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=percy%20lubbock&f=false [dostęp 20.10.2017].
Google Scholar

Marx L., The Machine in the Garden. Technology and the Pastoral Ideal in America, New York 1967.
Google Scholar

Michałowska M., Gertruda Stein, Warszawa 1980.
Google Scholar

Munton A., The Insane Subject: Ford and Wyndham Lewis in the War and post-War, „International Ford Maddox Ford Studies. Literary Networks and Cultural Transformations” 2008, no. 7, s. 105–130. Jstor [dostęp 16.10.2021]. https://doi.org/10.1163/9789401206136_008
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1163/9789401206136_008

Raid S., Idylls of Masculinity: D.H. Lawrence’s Subversive Pastoral, [w:] New Versions of Pastoral. Post-Romantic, Modern, and Contemporary Responses to the Tradition, eds. D. James, P. Tew, Madison–Taeneck 2009.
Google Scholar

Ruszkiewicz D., The Flyting of Dumbar and Kennedie as an Inverted Litany: The Scottish Perspective on a Poetic Agon, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. Agony” 2020, nr 10 (3), s. 293–305. https://doi.org/10.32798/pflit.575
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.32798/pflit.575

Rylance R., Ideas, Histories, Generations and Beliefs: The Early Novels to Sons and Lovers, [w:] A. Fernihough (ed.), The Cambridge Companion to D.H. Lawrence, Cambridge 2004.
Google Scholar

Sheffield G., Forgotten Victory: The First World War, Myths and Realities, London 2001.
Google Scholar

Solska E., Koncept historia magistra vitae w badaniach dziejów i dyskursie historycznym, „Sensus Historiae” 2018, nr XXX(1), s. 39–56.
Google Scholar

Squires M., The Pastoral Novel. Studies in George Eliot, Thomas Hardy, and D.H. Lawrence, Charlottesville 1974.
Google Scholar

Stevens H., Sex and the Nation: ‘The Prussian Officer’ and ‘Women in Love’, [w:] A. Fernihough (ed.), The Cambridge Companion to D.H. Lawrence, Cambridge 2004.
Google Scholar

Taylor A.J.P., The First World War, London 1974.
Google Scholar

Torgovnick M., Narrating Sexuality: The Rainbow, [w:] A. Fernihough (ed.), The Cambridge Companion to D.H. Lawrence, Cambridge 2004.
Google Scholar

Wergiliusz, Bukoliki i Georgiki. Wybór, red. Z. Abramowicz, Wrocław 2006.
Google Scholar

Wojciechowska S., Locus amoenus or locus horridus: The Forest of Arden as a Setting in „As You Like It”, „Studia Anglica Posnaniensia” 2011, no. 46 (3), s. 103–116. https://doi.org/10.2478/v10121-010-0007-4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/v10121-010-0007-4

Wojciechowska S., (Re)Visions of the Pastoral in Selected British and American post-Romantic Fiction, Kraków 2017.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Wojciechowska, S. (2021). Pastoralizm wobec wojny w Tęczy oraz Zakochanych kobietach D.H. Lawrence’a. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (10), 217–230. https://doi.org/10.18778/2299-7458.10.12

Numer

Dział

Czytanie z perspektywy