Jan ze Stobnicy (ok. 1470–1518), Arystoteles i Biblia. O duszy, Bogu i Aniołach

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-0319.26.17

Słowa kluczowe:

dusza, literatura nowołacińska, Arystoteles, Biblia, filozofia polska

Abstrakt

In the article the author explores the reflections of Jan of Stobnicy on the soul. A group of Aristotelian notions became important categories in the Polish writer`s lectures, and the terms such as substance, essence, matter and form grew into fundamental conceptions used by Jan of Stobnica to describe the soul. The soul is the form of a living being – the spiritual part of plants, beasts and humans. That is the reason why the Polish writer, like Aristotle, posited three kinds of soul: the vegetative soul, the sensitive soul and the rational soul. Humans have a rational soul. The article presents a consideration that interrogates the ancient lore to uncover the ways in which the Bible and the Greek philosophers created images of God and angels as spiritual beings. Via a survey of Aristotelian sources about the Jan’s of Stobnica reflections on the soul and a study of his views of God and angels, the article reveals how this author was innovatory for the Polish philosophy.

Biogram autora

Robert K. Zawadzki - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Prof. dr hab. Robert K. Zawadzki is a researcher of ancient, literary motifs and the way they shaped and continue to shape the Polish and European cultural tradition. One focus of his research is the ancient novel, but he has also strong interests in the Old- Polish literature as well as the Neo-Latin literature. His current research interests concern the output of Jan of Głogów, Wawrzyniec (Laurentius) Korwin, Maciej of Miechów and Jan of Stobnica, a little bit forgotten writers, representatives of the Polish medieval and renaissance cosmography, geography and history.

Bibliografia

Achtemeier, J. (1999). Encyklopedia biblijna. Przeł. G. Berny. Warszawa: Vocatio.
Google Scholar

Aristoteles. (1961). De anima. D. Ross (ed.). Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar

Arystoteles. (1990). Metafizyka. Przeł. K. Leśniak. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Arystoteles. (1992). O duszy. Przeł. P. Siwek. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Arystoteles. (1993). O rodzeniu się zwierząt. Przeł. P. Siwek; Warszawa: PWN.
Google Scholar

Bejze, B. (1982). W kierunku Boga. W: B. Bejze (red.). W kierunku Boga. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
Google Scholar

Bocheński, J. (1993). Zarys historii filozofii. Kraków: Philed.
Google Scholar

Danek, Z. (2020). Prawdziwe początki filozofii. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Fulińska, A. (2000). Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu. Wrocław: Leopoldinum.
Google Scholar

Głowiński, M. (1994). „Mowa, cytaty, aluzje”. Teksty Drugie 3/27. 107–118.
Google Scholar

Grzeszczuk, S. (1987). Staropolska epopeja narodowa „Gofred abo Jeruzalem wyzwolona” Piotra Kochanowskiego. Arcydzieła literatury polskiej. Interpretacje. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza.
Google Scholar

Homer. (1953). Odyseja. Przeł. J. Parandowski. Warszawa: Czytelnik.
Google Scholar

Ioannis Duns Scoti. (1950). Lectura in Librum Primum Sententiarum. Distinctiones 1-7. C. Balić (ed.). Vaticanum: Typ. Polygl. Vaticana.
Google Scholar

Jan ze Stobnicy (1507; 1513; 1517). Parvulus philosophiae naturalis cum expositione textuali ac dubiorummagis necessariorum dissolutione ad intentionem Scoti congesta in Studio Cracoviensi a Joanne Stobnicensi artium magistro. J. Haller (ed.). Kraków: Haller.
Google Scholar

Katechizm Kościoła Katolickiego. (1994). Poznań: Pallotinum.
Google Scholar

Krąpiec, M.A. (1984). Metafizyka. Lublin: Wydawnictwa KUL.
Google Scholar

Krokiewicz, A. (1995). Zarys filozofii greckiej. Warszawa: Aletheia.
Google Scholar

Kuksewicz, Z. (1975). Filozofia człowieka. Teoria duszy. Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce. Wrocław: Ossolineum.
Google Scholar

Lengauer, W. (1994). Religijność starożytnych Greków. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Leon-Dufour, X. (1994). Słownik teologii biblijnej. Przeł. K. Romaniuk. Poznań: Pallotinum.
Google Scholar

Michalski, K. (1914). Michał z Bystrzykowa i Jan ze Stobnicy jako przedstawiciele skotyzmu w Polsce. Kraków: Akademia Umiejętności.
Google Scholar

Michałowska, T. (1974). Staropolska teoria genologiczna. Wrocław: Ossolineum.
Google Scholar

Otwinowska, B. (1973). Imitacja. Problemy literatury staropolskiej. Wrocław: Ossolineum.
Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. (1971). Opr. Zespół biblistów polskich. Poznań, Warszawa: Pallotinum.
Google Scholar

Platon (1984). Fedon. Przeł. W. Witwicki. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Rohde, E. (2007). Psyche. Kult duszy i wiara w nieśmiertelność u starożytnych Greków. Przeł. J. Korpanty. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
Google Scholar

Septuaginta (1979). A. Rahlfs (ed). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.
Google Scholar

Siwek, P. (1992). Wstęp tłumacza. Arystoteles, Dzieła wszystkie. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Skoczyński, J., Woleński, J. (2010). Historia filozofii polskiej. Kraków: WAM.
Google Scholar

Tatarkiewicz, W. (1997). Historia filozofii. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Wąsik, W. (1959–1966). Historia filozofii polskiej. Warszawa: Pax.
Google Scholar

Zawadzki, R.K. (2021). Słowo wstępne. Jan ze Stobnicy, Wprowadzenie do Kosmografii Ptolemeusza. Częstochowa: UJD.
Google Scholar

Zieliński, T. (1922). Historia kultury antycznej. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie.
Google Scholar

Ziomek, J. (1994). Prace ostatnie. Literatura i nauka o literaturze. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-10-05 — zaktualizowane 2023-12-08

Wersje

Jak cytować

Zawadzki, R. K. (2023). Jan ze Stobnicy (ok. 1470–1518), Arystoteles i Biblia. O duszy, Bogu i Aniołach. Collectanea Philologica, (26), 213–229. https://doi.org/10.18778/1733-0319.26.17 (Original work published 5 październik 2023)