Opłaty

Redakcja nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów, podobnie jak za prace redakcyjne nad tekstami oraz za ich publikację. 

Dostęp do treści czasopisma jest bezpłatny.  

Czasopismo nie publikuje reklam.  

Źródła finansowania czasopisma stanowią subsydia uniwersyteckie i programy ministerialne.