Indeksowanie i archiwizacja

Indeksowanie

Czasopismo Collectanea Philologica indeksowane jest przez następujące serwisy:

Scopus
BazHum
CEEOL
Biblioteka Nauki
DOAJ
EBSCO
ERIH+
ProQuest

Archiwizacja

Czasopismo Collectanea Philologica wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną,  gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.