Arkusz erratowy

Każdy autor przed ostateczną publikacją otrzymuje swój artykuł do korekty autorskiej. Prosimy wykonać ją na tekście oraz dokładnie wypełnić Arkusz erratowy (plik do pobrania). Na tym etapie można dokonać już niewielkich zmian i korekt, które nie wpływają na skład całego materiału. Wypełnienie arkusza jest niezbędne, aby nic nie zostało pominięte i żeby wszystkie uwagi autorów zostały wprowadzone do tekstu . Prosimy o jak najszybsze odesłanie arkusza erratowego na adres mailowy czasopisma (collectanea@op.pl) lub do sekretarza redakcji (adriana.grzelak-krzymianowska@uni.lodz.pl). Jeśli autor nie odeśle arkusza w terminie dwóch tygodni od jego otrzymania, artykuł zostanie opublikowany w formie zaproponowanej przez Wydawcę.