Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelna
Prof. Jadwiga Czerwińska, Uniwersytet Łódzki


Zastępcy Redaktora Naczelnego
Prof. Joanna Sowa, Uniwersytet Łódzki
Prof. Richard Buxton, University of Bristol

Sekretarz Redakcji
Dr Adriana Grzelak-Krzymianowska, Uniwersytet Łódzki

Redaktor tematyczny
Prof. Joanna Sowa, Uniwersytet Łódzki
Dr Katarzyna Chiżyńska, Uniwersytet Łódzki

Redaktor językowy
Magdalena Ebert, Uniwersytet Łódzki

Rada Redakcyjna (International Advisory Board)

Przewodniczący:
Prof. Orazio Antonio Bologna, Università Ponitificia Salesiana di Roma

Członkowie:
Prof. Vittorio Ferraro, Università Roma Tre
Prof. Artur Gałkowski, Uniwersytet Łódzki
Prof. Joanna Jabłkowska, Uniwersytet Łódzki
Prof. Wojciech Kaczmarek, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. András Kárpáti, University of Pécs, Budapest
Prof. Fiona Macintosh, University of Oxford
Prof. Michał Masłowski, Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Prof. Krzysztof Narecki, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. Jean-Paul Pittion, Université Fr. Rabelais, Tours
Prof. Paolo Poccetti, Università Tor Vergata di Roma
Prof. Mauro Pisini, Università Ponitificia Salesiana di Roma
Prof. Roberto Spataro, Università Ponitificia Salesiana di Roma
Prof. Hubert Wolanin, Uniwersytet Jagielloński, Kraków