Recenzenci

Tożsamość recenzentów współpracujący przy danym numerze czasopisma jest podawana do wiadomości po publikacji bez wskazywania, które prace recenzowali. Recenzenci dobierani są przez Redakcję pod kątem znajomości tematyki danego numeru pisma i osiągnięć w danej dyscyplinie

RECENZENCI 2022
 
Isabel Dans Álvarez de Sotomayor – Universidad de Santiago de Compostela, Hiszpania
Dobiesława Bagińska – Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Polska
Piero Berni Millet – Independent scholar
Orazio Bologna – Università Pontificia Salesiana di Roma, Włochy
Irene Calà – Universität Ulm, Niemcy
Rosario Cebrián Fernández– Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania
Katarzyna Chiżyńska – Independent scholar
Marta Czapińska – Uniwersytet Łódzki, Polska
Anna Działak-Szubińska – Uniwersytet Warszawski, Polska
Agnieszka Dziuba – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
Anna Ferrari – Università degli Studi di Sassari, Włochy
Marta García Morcillo – University of Roehampton, Wielka Brytania
Giovanni Gobber – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Włochy
Anna Głodowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Anna Głowa – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
Matej Hriberšek – Univerza v Ljubljani, Słowenia
Zuzanna Jakubowska-Vorbricht – Uniwersytet Warszawski, Polska
Tomás Jiménez Juliá – Universidad de Santiago de Compostela, Hiszpania
Idaliana Kaczor – Uniwersytet Łódzki, Polska
Maciej Kokoszko – Uniwersytet Łódzki, Polska
Wojciech Kopek – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
Grzegorz Kotłowski – Uniwersytet Gdański, Polska
Sylwia Krukowska – Uniwersytet Łódzki, Polska
Jan Kucharski – Uniwersytet Śląski, Polska
Emilio Montero Cartelle – Universidad de Santiago de Compostela, Hiszpania
Ewdoksia Papuci-Władyka – Uniwersytet Jagielloński, Polska
Patrizia Paradisi – Università degli Studi di Ferrara, Włochy
Xavier Pascual López – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Gregor Pobežin – Univerza na Primorskem, Słowenia
Edoardo Radaelli – Independent scholar
Roberto Spataro – Università Pontificia Salesiana di Roma, Włochy
Lucyna Stankiewicz – Uniwersytet Wrocławski, Polska
Rafał Toczko – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Grażyna Urban-Godziek – Uniwersytet Jagielloński, Polska
Agnieszka Witczak – Uniwersytet Gdański, Polska
Magdalena Zawadzka – Uniwersytet Warszawski, Polska
Andrzej Zieliński – Uniwersytet Jagielloński, Polska
Anna Zimnowodzka – Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, Polska
Kamila Żyto – Uniwersytet Łódzki, Polska