Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2021 r. – 18
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 36
Liczba otrzymanych recenzji – 36
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 88%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 7 miesięcy