Mieszkańcy Szadku wobec reform Sejmu Czteroletniego

Autor

  • Dorota Stefańska Gimnazjum w Szadku

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.03.04

Bibliografia

Baranowski B., Stosunki gospodarcze i społeczne w XVII i XVIII wieku, [w:] Szkice z dziejów sieradzkiego, Łódź 1972.
Google Scholar

Baranowski B., Życie codzienne małego miasteczka w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1975.
Google Scholar

Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Łódź–Szadek 1995.
Google Scholar

Parczewski A., Monografia Szadku, Wilno 1870.
Google Scholar

Rosin R., Historia regionu w okresie przedrozbiorowym, [w:] Województwo łódzkie, Łódź 1980.
Google Scholar

Szczygielski W., Cele lewicy polskiej u schyłku XVIII w., Łódź 1975.
Google Scholar

Wisińska M., Ruch mieszczański w Sieradzkiem w okresie sejmu wielkiego, „Rocznik Łódzki” 1978, t. XXIII.
Google Scholar

Wisińska M., Sieradzanie wobec Konstytucji 3 maja, „Na Sieradzkich Szlakach” 1991, nr 1/21.
Google Scholar

Włodarczyk J., Dzieje polityczne od połowy XVI wieku do upadku Rzeczypospolitej, [w:] Szkice z dziejów sieradzkiego, Łódź 1972.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2003-12-30

Jak cytować

Stefańska, D. (2003). Mieszkańcy Szadku wobec reform Sejmu Czteroletniego. Biuletyn Szadkowski, 3, 73–82. https://doi.org/10.18778/1643-0700.03.04

Numer

Dział

Articles