The concept of a contract for creative work. Critical analysis

Authors

  • Tomasz Duraj Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa Stosunków Pracy

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.88.07

Keywords:

contract for specific work, creative work, copyright, the artist as the entity accepting the order, contract for services, commitment of result

Abstract

The author of the study makes critical evaluation of the concept of a contract for specific creative (artistic) work that has been in force for some time in judicial decisions. Its essence consists in limiting the scope of application of specific work contracts in legal transactions only to those cases where the work which results from the contract meets the features of the piece of work in the meaning of the provisions of copyright law. Under this concept, the acceptability of using the contract for specific work is permitted only in situations where the result is original creation, which is unique, protected by copyright and requiring special skills from the author being commissioned to do the work, constituting an expression of their creativity and specific skills. The author of the study, showing the significant shortcomings of the analyzed concept, tries to prove that de lege lata it has no grounds in the applicable law, and the interpretation of the provisions of the Civil Code governing the contract for specific work made by judicature is an interpretation of contra legem. De lege ferenda should consider subjecting a contract for specific work to social security and health insurance and creation of a separate definition of a contract for specific work, which will apply only to the law of social insurance.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brzozowski, Adam. 2011. W System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa. Red. Zbigniew Radwański, Jerzy Rajski. Tom 7. Wyd. 3. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Domański, Grzegorz. 1972. Koncepcja zobowiązań rezultatu i starannego działania a odpowiedzialność kontraktowa w prawie francuskim. Studia Cywilistyczne. Tom XX. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Drapała, Przemysław. 2013. W Kodeks cywilny. Komentarz. Księga III. Zobowiązania – część 2. Red. Jacek Gudowski. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Dybowski, Tomasz. 1981. W System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. Red. Zbigniew Radwański. Tom III, cz. 1. Wrocław: Ossolineum.
Google Scholar

Gersdorf, Małgorzata. 1993. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa zlecenia. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Google Scholar

Hajduczenia, Hubert. 2017. ZUS podważa umowy o dzieło. Kadry-rp.pl, 19.02.
Google Scholar

Kidyba, Andrzej (red.). 2010. Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna. LEX.
Google Scholar

Kotuk, Tadeusz. 2017. Umowa o dzieło z muzykiem orkiestrowym. Glosa do wyroku SN z dnia 10 stycznia 2017 r., III UK 53/16. LEX.
Google Scholar

Kubala, Włodzimierz. 1999. „Autorskoprawne elementy umowy o dzieło”. Prawo Spółek 4.
Google Scholar

Longchamps de Bérier, Roman. 1948. Zobowiązania. Poznań: Księgarnia Gubrynowicz i Syn.
Google Scholar

Osiecki, Grzegorz, Marek Chądzyński. 2017. Zasypywanie dziury w ZUS. Rząd oskładkuje umowy o dzieło. gazetaprawna.pl, 3.01.
Google Scholar

Piekarski, Mieczysław. 1965. Umowa o dzieło. Umowa zlecenia. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Warszawa: Zrzeszenie Prawników Polskich.
Google Scholar

Radwański, Zbigniew. 2003. Zobowiązania – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Radwański, Zbigniew, Janina Panowicz-Lipska. 2017. Zobowiązania – część szczegółowa. Wyd. 12. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Romanowski, Michał. 1997. „Umowy rezultatu i starannego działania”. Przegląd Prawa Handlowego 2: 20–26.
Google Scholar

Rozwadowska, Adriana. 2018. Spadła liczba umów cywilnoprawnych. Mniej niż milion zleceń. Wyborcza.biz, 13 listopada.
Google Scholar

Siuda, Wojciech. 1964. Istota i zakres umowy o dzieło. Poznań: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu.
Google Scholar

Zelek, Mariusz. 2015. Umowa o rejestrację domeny internetowej. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Żelechowski, Łukasz. 2017. W Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. Ustawa o terminach zapłaty. Komentarze Prawa Prywatnego. Red. Konrad Osajda. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Published

2019-09-30

How to Cite

Duraj, T. (2019). The concept of a contract for creative work. Critical analysis. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 88, 69–87. https://doi.org/10.18778/0208-6069.88.07

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)