Prognozowanie stopy zatrudnienia w obszarze ICT w Unii Europejskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.19

Słowa kluczowe:

wdrożenie ICT, cyfryzacja, zarządzanie zatrudnieniem, popyt na pracę, łańcuch Markowa

Abstrakt

Zakorzeniona w ostatnim dziesięcioleciu tendencja do wdrażania technologii informacyjno‑komunikacyjnych w przedsiębiorstwach UE spowodowała wstrząsające zmiany na rynku pracy. Ponieważ zapotrzebowanie na personel ICT rośnie, nadal istnieje potrzeba stworzenia kompleksowej strategii skutecznego zarządzania specjalistami ICT na potrzeby restrukturyzacji przedsiębiorstw. Celem badań jest identyfikacja procesów transferu pomiędzy nisko‑ i wysoko wykwalifikowanym personelem ICT oraz przewidywanie wskaźnika zatrudnienia w dziedzinie ICT do 2025 r. W badaniach wykorzystano łańcuch Markowa jako metodę analizy. W OPARCIU O dane statystyczne dotyczące wskaźnika zatrudnienia personelu ICT według poziomu wykształcenia opracowano model łańcucha Markowa, który opisuje procesy personelu ICT o różnym poziomie wykształcenia. Do analizy wykorzystano dane z okresu 2005–2019 do zbudowania prognozy ze względu na brak najnowszych informacji. W efekcie udowodniono, że przy pomocy procesów digitalizacji stopa zatrudnienia pracowników ICT w 2025 r. wzrośnie o 64% w porównaniu z danymi z 2018 r. Badania potwierdziły, że personel ICT będzie bardzo potrzebny do 2023 r., a co ważne, zapotrzebowanie na pracowników o niskich i średnich kwalifikacjach będzie rosło, jak i na wysoko wykwalifikowanych. Stopa zatrudnienia w dziedzinie ICT będzie na wyższym poziomie w 2022 r., ponieważ sprzyjające warunki ekonomiczne dla przyjęcia ICT mu pomogą. Rosnące zapotrzebowanie na personel ICT o niskim i średnim poziomie kwalifikacji będzie zapewnione przez personel przenoszący procesy, przedsiębiorstwa i cyfryzację rządu. Największy wzrost zatrudnienia personelu ICT nastąpi do 2023 r., a w przyszłości wzrost zatrudnienia spowolni. Główną przeszkodą dla wzrostu zatrudnienia poprzez cyfryzację jest globalny kryzys gospodarczy. Wartością dodaną analizy jest prognoza, że największy wzrost zatrudnienia personelu ICT nastąpi do 2023 roku, ale po będzie mało miejsce spowolnienie wzrostu zatrudnienia. Główną przeszkodą we wzroście zatrudnienia poprzez cyfryzację jest światowy kryzys gospodarczy z różnych powodów.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Abramova, N., Grishchenko, N. (2020), ICTs, Labour Productivity and Employment: Sustainability in Industries in Russia, “Procedia Manufacturing”, 43, pp. 299–305, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.161
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.161

Agwu, E. (2015), Application of ICT to agriculture as a panacea to unemployment in Nigeria, “International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review”, 3 (4), pp. 26–48.
Google Scholar

Amiri, S., Dodson, Ch., Woodside, J. (2015), The impact of information and communication technology (ICT) on Brazil, Russia, India and China’s (BRIC) employment and economic growth, Twenty‑first Americas Conference on Information Systems, https://aisel.aisnet.org/amcis2015/GlobDev/GeneralPresentations/3/ (accessed: 11.01.2022).
Google Scholar

Anicic, K., Divjak, B., Arbanas, K. (2017), Preparing ICT Graduates for Real‑World Challenges: Results of a Meta‑Analysis, “IEEE Transition on Education”, 60 (3), pp. 191–197, https://doi.org/10.1109/TE.2016.2633959
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1109/TE.2016.2633959

Arenas Díaz, G., Barge‑Gil, A., Heijs, J. (2020), The effect of innovation on skilled and unskilled workers during bad Times, “Structural Change and Economic Dynamics”, 52, pp. 141–158, https://doi.org/10.1016/j.strueco.2019.09.012
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.strueco.2019.09.012

Arntz, M., Gregory, T., Zierahn, U. (2016), The risk of automation for jobs in OECD countries: A comparative analysis, “OECD Social, Employment and Migration Working Papers”, No. 189.
Google Scholar

Balsmeier, B., Woerter, M. (2019), Is this time different? How digitalization influences job creation and destruction, “Research Policy”, 48 (8), 103765, https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.03.010
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.03.010

Bockerman, P., Laaksonen, S., Vainiomaki, J. (2016), Are Jobs More Polarized in ICT Firms?, “IZA Discussion Paper”, No. 9851, https://doi.org/10.2139/ssrn.2757961
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2757961

Brambilla, I., Tortarolo, D. (2018), Investment in ICT, Productivity, and Labor Demand: The Case of Argentina, “Policy Research Working Paper”, No. 8325, https://doi.org/10.1596/1813-9450-8325
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1596/1813-9450-8325

Cirillo, V., Evangelista, R., Guarascio, D., Sostero, M. (2020), Digitalization, routines and employment: An exploration on Italian Task‑based data, “Research Policy”, 5 (7), 104079, https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104079
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104079

Dachs, B., Hud, M., Koehler, C., Peters, B. (2016), Innovation, creative destruction and structural change: firm‑level evidence from European countries, “Industry and Innovation”, 24 (4), pp. 346–381, https://doi.org/10.1080/13662716.2016.1261695
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13662716.2016.1261695

Dluhopolskyi, O., Zatonatska, T., Lvova, I., Klapkiv, Y. (2019), Regulations for Returning Labour Migrants to Ukraine: International Background and National Limitations, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, 22 (3), pp. 45–64, https://doi.org/10.2478/cer-2019-0022
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/cer-2019-0022

Dluhopolskyi, O., Simakhova, A., Zatonatska, T., Oleksiv, I., Kozlovskyi, S. (2021), Potential of Virtual Reality in the Current Digital Society: Economic Perspectives, 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, September 15–17, Deggendorf, Germany, pp. 360–363, https://doi.org/10.1109/ACIT52158.2021.9548495
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1109/ACIT52158.2021.9548495

Dosi, G., Mohnen, P. (2019), Innovation and employment: an introduction, “Industrial and Corporate Change”, 28 (1), pp. 45–49, https://doi.org/10.1093/icc/dty064
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/icc/dty064

Eurostat (n.d.), https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home (accessed: 10.04.2021).
Google Scholar

Falk, M., Biagi, F. (2015), Empirical studies on the impacts of ICT usage in Europe, “Institute for Prospective Technological Studies Digital Economy Working Paper”, No. 2015/14, https://www.econstor.eu/handle/10419/202215 (accessed: 10.04.2021).
Google Scholar

Falk, M., Biagi, F. (2016), Relative demand for highly skilled workers and use of different ICT technologies, “Applied Economics”, 49 (9), pp. 903–914.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1208357

Falk, M., Hagsten, E. (2018), Employment impacts of market novelty sales: evidence for nine European Countries, “Eurasian Business Review”, 8, pp. 119–137, https://doi.org/10.1007/s40821-017-0098-0
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s40821-017-0098-0

Flynn, J., Dance, S., Schaefer, D. (2017), Industry 4.0 and Its Potential Impact on Employment Demographics in the UK, “Advances in Manufacturing Technology XXXI ”, 6, pp. 239–244, https://doi.org/10.3233/978-1-61499-792-4-239
Google Scholar

Frey, C., Osborn, M. (2017), The future of employment: How susceptible are jobs to computerization?, “Technological Forecasting and Social Change”, 114, pp. 254–280, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019

Fukao, K., Miyagawa, T., Kil Pyo, H., Rhee, K., Takizawa, M. (2020), The impact of information and communications technology investment on employment in Japan and Korea, [in:] B.M. Fraumeni (ed.), Measuring Economic Growth and Productivity. Foundations, KLEMS Production Models, and Extensions, Elsevier Inc., London–San Diego–Cambridge–Oxford, pp. 283–297, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817596-5.00013-5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817596-5.00013-5

Gagniuc, P.A. (2017), Markov Chains: From Theory to Implementation and Experimentation, John Wiley & Sons, New York, https://doi.org/10.1002/9781119387596
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/9781119387596

Goaied, M., Sassi, S. (2019), The effect of ICT adoption on labour demand: A cross‑region comparison, “Regional Science”, 98 (1), pp. 3–16, https://doi.org/10.1111/pirs.12321
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/pirs.12321

Herman, E. (2020), The Influence of ICT Sector on the Romanian Labor Market in the European Context, “Procedia Manufacturing”, 46, pp. 344–351, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.03.050
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.03.050

Jorgenson, D.W., Vu, K.M. (2016), The ICT revolution, world economic growth, and policy issues, “Telecommunications Policy”, 40 (5), pp. 383–397, https://doi.org/10.1016/j.telpol.2016.01.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.telpol.2016.01.002

Koziuk, V., Hayda, Y., Dluhopolskyi, O., Martynyuk, V., Klapkiv, Y. (2020), Efficiency of environmental taxation in EU countries: comparative analysis, “Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu”, 5, pp. 115–121, https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-5/015
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-5/015

Latif, Z., Mengke, Y., Danish, Latif, S., Ximei, L., Pathan, Z.H., Salam, S., Jianqiu, Z. (2017), The dynamics of ICT, foreign direct investment, globalization and economic growth: Panel estimation robust to heterogeneity and cross‑sectional dependence, “Telematics and Informatics”, 35 (2), pp. 318–328, https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.12.006
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.12.006

Marcolin, L., Miroudot, S., Squicciarini, M. (2016), Routine jobs, employment and technological innovation in global value chains, “OECD Trade Policy Papers”, No. 187, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5jm5dcz2d26j‑en
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1787/5jm5dcz2d26j-en

Nation Master (2022), Number of Persons Employed of ICT, https://www.nationmaster.com/nmx/ranking/number‑of‑persons‑employed‑of‑ict (accessed: 11.01.2022).
Google Scholar

Oleksiv, I., Kharchuk, V., Shulyar, R., Dluhopolskyi, O. (2021), Quality of Student Support at IT Educational Programmes: Case of Lviv Polytechnic National University, 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, September 15–17, Deggendorf, Germany, pp. 270–275, https://doi.org/10.1109/ACIT52158.2021.9548648
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1109/ACIT52158.2021.9548648

Panchenko, O., Klochko, A., Dluhopolskyi, O., Klochko, O., Shchurova, V., Peker, A. (2021), Impact of the COVID–19 Pandemic on the Development of Artificial Intelligence: Challenges for the Human Rights, 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, September 15–17, Deggendorf, Germany, pp. 744–747, https://doi.org/10.1109/ACIT52158.2021.9548357
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1109/ACIT52158.2021.9548357

Pantea, S., Sabadash, A., Biagi, F. (2017), Are ICT displacing workers in the short run? Evidence from seven European countries, “Information Economics and Policy”, 39, pp. 36–44, https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2017.03.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2017.03.002

Peters, B., Hud, M., Dachs, B., Köhler, C. (2017), Employment Effects of Innovations over the Business Cycle: Firm‑Level Evidence from European Countries, “SPRU Working Paper Series”, No. 03, http://doi.org/10.2139/ssrn.2912140
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2912140

Rutkowski, E. (ed.) (2019), IT/ICT Sector in Poland, Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw, https://ict.trade.gov.pl/pl/f/v/570995/PPE_PL_IT%20ICT%20SECTOR%20IN%20POLAND.pdf (accessed: 10.04.2021).
Google Scholar

Spedicato, G. (2020), The Markov chain package: A package for easily handling discrete Markov Chains in R., https://cran.r‑project.org (accessed: 10.04.2021).
Google Scholar

Spiezia, V., Polder, M., Presidente, G. (2016), ICT and jobs: complements or substitutes? The effects of ICT investment on labour demand by skills and by industry in selected OECD countries, “OECD Digital Economy Papers”, http://hdl.voced.edu.au/10707/406130 (accessed: 8.05.2021).
Google Scholar

Statista (2022), Education & Science, https://www.statista.com/markets/411/topic/962/education‑science/#overview (accessed: 11.01.2022).
Google Scholar

Tolver, A. (2016), An introduction to Markov chains, http://web.math.ku.dk/noter/filer/stoknoter.pdf (accessed: 22.06.2021).
Google Scholar

Zatonatska, T., Dluhopolskyi, O. (2019), Modelling the efficiency of the cloud computing implementation at enterprises, “Marketing and Management of Innovations”, 3, pp. 45–59, https://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-04
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-04

Zatonatska, T., Fedirko, O. (2019), Modeling of E‑Commerce Impact on Employment in EU, 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), 18–20 December, Kyiv, Ukraine, pp. 304–308, https://ieeexplore.ieee.org/document/9030427 (accessed: 10.04.2021).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1109/ATIT49449.2019.9030427

Zatonatska, T., Dluhopolskyi, O., Chyrak, I., Kotys, N. (2019), The internet and e‑commerce diffusion in European countries (modeling at the example of Austria, Poland, and Ukraine), “Innovative Marketing”, 15 (1), pp. 66–75, https://doi.org/10.21511/im.15(1).2019.06
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21511/im.15(1).2019.06

Zatonatska, T., Fedirko, O., Dluhopolskyi, O., Londar, S. (2021), The impact of e‑commerce on the sustainable development: case of Ukraine, Poland, and Austria, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 915, (ISCES) “International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management”, 15–16 October, Odesa, Ukraine, https://doi.org/10.1088/1755-1315/915/1/012023
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/915/1/012023

Opublikowane

2022-09-14

Jak cytować

Zatonatska, T., Klapkiv, Y., Dluhopolskyi, O., & Fedirko, O. (2022). Prognozowanie stopy zatrudnienia w obszarze ICT w Unii Europejskiej. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(3), 7–25. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.19

Numer

Dział

Artykuły