Z chłopskiej zagrody na uniwersytecką katedrę. Karty z biografii prof. Stefana Banasiaka (1929–2018)

Autor

  • Leszek Olejnik Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r. https://orcid.org/0000-0002-7404-9507

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.26.16

Słowa kluczowe:

historia najnowsza, Uniwersytet Łódzki, historycy łódzcy, Stefan Banasiak

Abstrakt

W artykule przedstawiono najważniejsze fakty z bogatej biografii prof. Stefana Banasiaka, historyka historii najnowszej i wieloletniego dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Stefan Banasiak pochodził z ziemi łęczyckiej. Urodził się w Topoli Katowej w rodzinie chłopskiej. Kilka lat po drugiej wojnie światowej ukończył Uniwersytet Łódzki, uzyskując tytuł magistra nauk społecznych. Od 1953 r. rozpoczął pracę jako asystent na tej uczelni, kontynuując jednocześnie studia na Uniwersytecie Warszawskim. Po uzyskaniu tytułu magistra rozwijał karierę naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim. Uzyskał kolejne stopnie zaawansowania naukowego: w 1961 r. został doktorem, a w 1967 r. doktorem habilitowanym. W 1978 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1990 r. profesorem zwyczajnym. W latach 1968–1970 był zastępcą dyrektora, następnie w latach 1970–1978 dyrektorem Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Osiągnął znaczący dorobek w badaniach naukowych, zwłaszcza w zakresie problematyki powojennych przesiedleń ludności niemieckiej i działalności osadniczej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Specjalizował się także w historii regionalnej, pisząc wiele publikacji z zakresu historii społecznej i politycznej Łodzi i innych ośrodków regionu łódzkiego. Miał duże osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej historyków (wypromował ponad 120 magistrów i 7 doktorów). Działał w wielu organizacjach i stowarzyszeniach. Pogrzeb profesora Banasiaka odbył się 4 IV 2018 r. na cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archiwum rodzinne Andrzeja Banasiaka, Kserokopie i fotokopie dokumentów, zdjęć i innych materiałów źródłowych
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Komitet Łódzki PZPR
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Komitet Uczelniany PZPR UŁ
Google Scholar

Olejnik L., Prof. Stefan Banasiak (1929–2018). Historyk dziejów najnowszych i dyrektor Instytutu Historii UŁ. Pro memoria, „Rocznik Łódzki” 2018, t. LXVIII.
Google Scholar

Profesor zw. Dr habil. Stefan Banasiak historyk dziejów najnowszych Polski (Katedra Historii Polski Współczesnej UŁ), Łódź 1999.
Google Scholar

Puś W., Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego 1945–2015, Łódź 2015.
Google Scholar

Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej, województwo łódzkie, Warszawa 1925.
Google Scholar

W służbie historii i społeczeństwa. Dzieje Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 1927–2007, pod red. A. Szymczak i M. Nartonowicz-Kot, Łódź 2007.
Google Scholar

Zugaj L., Historia administracji w gminie Łęczyca, Lublin 2013.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Olejnik, L. (2020). Z chłopskiej zagrody na uniwersytecką katedrę. Karty z biografii prof. Stefana Banasiaka (1929–2018). Zeszyty Wiejskie, 26, 349-360. https://doi.org/10.18778/1506-6541.26.16

Numer

Dział

Pro memoriam