Dieta roślinna i zaangażowanie społeczne w praktykach dyskursywnych społeczności internetowych

Autor

  • Katarzyna Orszulak-Dudkowska Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej https://orcid.org/0000-0002-1997-6105

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.26.14

Słowa kluczowe:

dieta roślinna, etnografia wirtualna, społeczności internetowe, dyskurs kulinarny, antropologia jedzenia

Abstrakt

Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest dieta roślinna, której praktykowanie w kulturze współczesnej uwikłane jest silnie w projekty tożsamościowe i światopoglądowe oraz działania na rzecz zmian życia społecznego i kultury jedzenia. Autorka, wykorzystując metodę etnografii wirtualnej i analizę dyskursu, poddaje szczegółowej analizie dyskurs kulinarny, służący wzajemnej komunikacji zwolenników diety roślinnej w przestrzeni polskojęzycznego portalu społecznościowego (Facebook). Tego rodzaju analiza dyskursu służy pokazaniu specyfiki współczesnej diety roślinnej, ale także ukazaniu uwikłania interesujących autorkę praktyk kulinarnych w światopoglądowo zaangażowane działania proekologiczne, gospodarcze i polityczne. Dieta roślinna pojawia się zatem w przedstawionej analizie w szczegółowym kontekście społecznym i środowiskowym, zachowując swoją kulinarną specyfikę i autonomię, ale jednocześnie obrazując ważne procesy aktualnych przemian kulturowych w Polsce.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Caplan P., Approaches to the Study of Food, Health and Identity, [w:] Food, Health and Identity, red. P. Caplan, London–New York 2003.
Google Scholar

Dekowski J.P., Przemiany tradycyjnego pożywienia wiejskiego na obszarze Polski środkowej, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego. Seria Etnograficzna” 1979, nr 20.
Google Scholar

Dijk van T.A., Badania nad dyskursem, [w:] Dyskurs jako struktura i proces, red. T.A. van Dijk, przeł. G. Grochowski, Warszawa 2001.
Google Scholar

Domański H., Karpiński Z., Przybysz D., Straczuk J., Wzory jedzenia a struktura społeczna, Warszawa 2015.
Google Scholar

Douglas M., Odszyfrowywanie posiłku, [w:] M. Douglas, Ukryte znaczenia. Wybrane szkice antropologiczne, przeł. E. Klekot, Kęty 2007.
Google Scholar

Fiddes N., Declining Meat: Past, Present… and Future Imperfect?, [w:] Food, Health and Identity, red. P. Caplan, London–New York 2003.
Google Scholar

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, przeł. S. Dymczyk, Poznań 2000.
Google Scholar

Hine, Ch., Virtual Ethnography, Thousand Oaks 2000.
Google Scholar

Jakubasek J., „Usta pełne za jednym pociągnięciem” – internetowa kultura oralna, [w:] Antropologia praktyk kulinarnych. Szkice. Pongo, t. 5, red. R. Chymkowski, Warszawa 2012.
Google Scholar

Jemielniak D., Życie wirtualne dzikich. Netnografia Wikipedii, największego projektu współtworzonego przez ludzi, Warszawa 2013.
Google Scholar

Jurek K., Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2013, nr 1 (41).
Google Scholar

Kowal E., „To, że ileś tam osób powiedziało, że nie może się wegetarianką nazywać, to nie znaczy, że rzeczywiście nie może” – tendencje w konstruowaniu i negocjowaniu tożsamości przez wegetarian i wegan, [w:] Kuchnia i stół w komunikacji społecznej Tekst, dyskurs, kultura, red. W. Żarski, Wrocław 2017.
Google Scholar

Kozinets R. V., Netnografia. Badania etnograficzne online, przeł. M. Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa 2012.
Google Scholar

Marder M., Is It Ethical to Eat Plants?, „Parallax” 2013, vol. 19, nr 1.
Google Scholar

Ogrodowska B., Tradycje polskiego stołu, Warszawa 2012.
Google Scholar

Orszulak-Dudkowska K., Co kryją w sobie przepisy kulinarne? Od folklorystyki do antropologii zmysłów, „Literatura Ludowa” 2010, nr 4–5.
Google Scholar

Sade-Beck L., Internet ethnography. Online and Offline, „International Journal of Qualitative Methods” 2008, nr 3 (2).
Google Scholar

Straczuk J., Smak trwania, smak zmiany. Preferencje i praktyki jedzeniowe Polaków w kontekście zmiany społecznej, „Studia Socjologiczne” 2016, nr 3.
Google Scholar

Styl życia. Koncepcje i propozycje, pod red. A. Sicińskiego, Warszawa 1976.
Google Scholar

Urbański J., Społeczeństwo bez mięsa. Socjologiczne i ekonomiczne uwarunkowania wegetarianizmu, Poznań 2016.
Google Scholar

Wejland A.P., Założenia teoretyczne i metodologiczne badań Internetu i w Internecie. Kilka uwag krytycznych, [w:] Homo interneticus: etnograficzne wędrówki w głąb sieci, red. E. Jagiełło, P. Schmidt, Lublin 2010.
Google Scholar

Willetts A., „Bacon Sandwiches Got the Better of Me”: Meat-eating and Vegetarianism in South-East London, [w:] Food, Health and Identity, red. P. Caplan, London–New York 2003.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Orszulak-Dudkowska, K. (2020). Dieta roślinna i zaangażowanie społeczne w praktykach dyskursywnych społeczności internetowych. Zeszyty Wiejskie, 26, 307-325. https://doi.org/10.18778/1506-6541.26.14

Numer

Dział

Articles