Przekroje profesjonalności: reprezentacje versus transformacje

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.16

Słowa kluczowe:

transformacje, techniczność, reprezentacje, poziomy, inwarianty

Abstrakt

Tekst omawia zawartość tomu: Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, koord. Jean-Marie Barbier, Marc Durand, Paris 2018. Wątki rozważań: antropologiczne; teatralizacja, metaforyzacja, cielesność, niewidzialność, milczenie, gesty i przedmioty techniczne; poziomy i style, analogie i regularności w służbie transformacji, uwikłania w wiedzę i instalacje. Warianty upodmiotowienia.

Biogram autora

Lech Witkowski, Akademia Pomorska w Słupsku

Witkowski Lech, profesor nauk humanistycznych, filozof i pedagog, opublikował 20 książek i był (współ)redaktorem 15. Wykłada w Akademii Pomorskiej w Słupsku, zajmuje się filozofią edukacji i historią myśli pedagogicznej, buduje perspektywę tzw. „humanistyki stosowanej”. Studia monograficzne poświęcił takim kategoriom, jak: autorytet, cykl życia, dwoistość, tożsamość, pozostaje pod zasadniczym wpływem koncepcji takich autorów, jak: Bachelard, Bachtin, Bauman, Erikson, Giroux, Habermas, Radlińska.

Bibliografia

Bachelard G. (1940) La philosophie du non. Essai d’une philosophie du nouvel esprit scientifique, Paris, Presses Universitaires de France.
Google Scholar

Bachelard G. (1980) Le matérialisme rationnel, Paris, Presses Universitaires de France.
Google Scholar

Bachelard G. (2000) Filozofia, która mówi nie. Esej o filozofii nowego ducha w nauce, tłum. J. Budzyk, Gdańsk, Słowo/obraz terytoria.
Google Scholar

Barbier C. (2018) Invariants de changements et transformaions d’invariance : deux objets privilegiés pour l’ergonomie ? w: Représenter/transformer. Débats en analyse des activités. J.-M. Barbier, M. Durand (red.), współpr. C. Cohen, M.-L. Vitali, Paris, L’Harmattan, s. 25–40.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2016) Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, tłum. i oprac. E. Marynowicz-Hetka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2017) Vocabulaire d’analyse des activités. Penser les conceptualisations ordinaires – Essai, Paris, Presses Universitaires de France.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2018) Penser en termes de transformations ? w: Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, J.-M. Barbier, M. Durand (red.), współpr. C. Cohen, M.-L. Vitali, Paris, L’Harmattan, s. 11–23.
Google Scholar

Bombaire M. (2018) Figurer les gestes techniques w: Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, J.-M. Barbier, M. Durand (red.), współpr. C. Cohen, M.-L. Vitali, Paris, L’Harmattan, s. 215–227.
Google Scholar

Cuhna Ch., Santos G., Cunha D. (2018) Produire des savoirs sur le travail pour transformer l’activité w: Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, J.-M. Barbier, M. Durand (red.), współpr. C. Cohen, M.-L. Vitali, Paris, L’Harmattan, s. 65–86.
Google Scholar

Durand M., Salini D. (2018) Transformer sa vie en mettant en scène son activité passée. Les représentations de l’activité dans le „Théâtre du Vécu” w: Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, J.-M. Barbier, M. Durand (red.), współpr. C. Cohen, M.-L. Vitali, Paris, L’Harmattan, s. 43–63.
Google Scholar

Dutoit M. (2018) Se représenter l’autre en mouvement. De l’interactivité professionnelle-s/enfants dans un Centre d’Action Medico-Sociale Précoce w: Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, J.-M. Barbier, M. Durand (red.), współpr. C. Cohen, M.-L. Vitali, Paris, L’Harmattan, s. 89–101.
Google Scholar

Freire P. (1972) Pedagogy of the Oppressed, trans. M. Bergman, Ramos, Peunguin Books.
Google Scholar

Guillerme A. (2018) La formalisation du geste technique en France à la fin du 18ème siècle w: Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, J.-M. Barbier, M. Durand (red.), współpr. C. Cohen, M.-L. Vitali, Paris, L’Harmattan, s. 203–214.
Google Scholar

Harbonnier N. (2018) Représenter le mouvement pour le transformer w: Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, J.-M. Barbier, M. Durand (red.), współpr. C. Cohen, M.-L. Vitali, Paris, L’Harmattan, s. 103–128.
Google Scholar

Kostyło H. (2011) Przesłanie „Pedagogiki uciśnionych” Paolo Freire, „Forum Oświatowe”, nr 2 (45), s. 7–26.
Google Scholar

Lahlou S. (2018) Installer l’activité pour la réguler w: Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, J.-M. Barbier, M. Durand (red.), współpr. C. Cohen, M.-L. Vitali, Paris, L’Harmattan, s. 131–157.
Google Scholar

Machado L., Tomasi A. (2018) La subjectivation par les objets techniques w: Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, J.-M. Barbier, M. Durand (red.), współpr. C. Cohen, M.-L. Vitali, Paris, L’Harmattan, s. 159–181.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2018) Transformations invisibles/silencieuses et champs du travail social w: Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, J.-M. Barbier, M. Durand (red.), współpr. C. Cohen, M.-L. Vitali, Paris, L’Harmattan, s. 183–199.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2019) Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2020) Social Pedagogy. Comprehending Activity in the Field of Practice, trans. by Martin Hinton, Beau Bassin, Labert Academic Publishing.
Google Scholar

Représenter/transformer. Débats en analyse des activités (2018) J.-M. Barbier, M. Durand (red.), współpr. C. Cohen, M.-L. Vitali, Paris, L’Harmattan.
Google Scholar

Sander E. (2018) Transformer l’inconnu par le connu. Constructions et interventions analogiques pour les apprentissages scolaires w: Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, J.-M. Barbier, M. Durand (red.), współpr. C. Cohen, M.-L. Vitali, Paris, L’Harmattan, s. 259–279.
Google Scholar

Silva da E. R. (2018) Le „passage à l’acte” professionnel w: Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, J.-M. Barbier, M. Durand (red.), współpr. C. Cohen, M.-L. Vitali, Paris, L’Harmattan, s. 231–258.
Google Scholar

Witkowski L. (2015) Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika Hamburgera Eriksona, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Witkowski L. (2018), Humanistyka stosowana. Wirtuozeria, pasje, inicjacje. Profesje społeczne versus ekologia kultury, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-10-29

Jak cytować

Witkowski, L. (2021). Przekroje profesjonalności: reprezentacje versus transformacje. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 13(2), 275-298. https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.16