Aktualny numer

Nr 4 (2019)
					Wyświetl Nr 4 (2019)
Opublikowane: 2019-12-30

Pełny numer

Inne

Wyświetl wszystkie numery

RADA PROGRAMOWA I REDAKCJA

Redaktor naczelny:
prof. UŁ dr hab. Piotr Gryglewski

Kolegium redakcyjne:
prof. UŁ dr hab. Tadeusz Bernatowicz
prof. UŁ dr hab. Eleonora Jedlińska
prof. UŁ dr hab. Aneta Pawłowska
prof. dr hab. Krzysztof Stefański 

Sekretarze redakcji:
mgr Alina Barczyk
dr Irmina Gadowska

Rada naukowa:
prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk (Uniwersytet Łódzki)
prof. UŁ dr hab. Anna Marciniak-Kajzer (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr. Birgit Mersmann (IFK Internationales Forschungszentrum für Kulturwissenschaften, Kunstunversität Linz/NFS Bildkritik Universität Basel)
dr hab. Jakub Sito (Instytut Sztuki PAN)
Beate Störtkruhl (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen in östlichen Europa)
Phd Lukáš Novotný (Západočeská Univerzita v Plzni)
Prof. Juan Manuel Monterroso Montero (University of Santiago de Compostela) 

Recenzenci współpracujący z czasopismem:
prof. dr hab. Waldemar Deluga (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. UŁ dr hab. Marek Gensler (Uniwersytet Łódzki)
prof. UŁ dr hab. Witold Glinkowski (Uniwersytet Łódzki)
prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UMK dr hab. Ryszard Mączyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. UPJPII dr hab. Szmydki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
prof. UG dr hab. Tomasz Torbus (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Andrzej Witko (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
dr hab. Chrudzimska-Uhera (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)