Parc de Sceaux pod Paryżem – przeobrażenia zespołu ogrodowego i jego współczesność

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-851X.16.11

Słowa kluczowe:

Sceaux, André Le Nôtre, ogrody francuskie, ogrody barokowe, rewitalizacja założeń ogrodowych

Abstrakt

Założenie parkowe w Sceaux pod Paryżem wraz z pałacem w stylu baroku francuskiego powstało w końcu XVII wieku według planów André Le Nôtre’a dla ministra finansów Ludwika XIV Jeana-Baptiste’a Colberta. W późniejszym czasie było rozbudowywane i przekształcane. W trakcie Rewolucji Francuskiej majątek skonfiskowano na rzecz państwa i przekształcono w szkołę rolniczą. Park podupadł, większość znajdujących się na jego terenie posągów została przeniesiona do Paryża W 1798 roku majątek sprzedano prywatnemu przedsiębiorcy. Kolejny właściciel, książę Treviso, zbudował latach 1856–1862 na miejscu zburzonego pałacu nowy, w stylu Ludwika XIII, według projektów architekta Auguste’a Théophile’a Quantineta.

Park był następnie dewastowany w czasie wojny francusko-pruskiej 1870–1871 oraz w trakcie I wojny światowej. Zniszczona posiadłość została w 1923 roku wykupiona przez władze departamentu de la Seine i przekazana do dyspozycji władzom miasta Sceaux i w mniejszej części władzom miasteczka Antony. Rok później rozpoczęto działania renowacyjne kontynuowane do dzisiaj. Zrekonstruowano kompleks parkowy, wzbogacając go jednocześnie o nowe elementy architektoniczne (Pawilon Hanowerski) i rzeźbiarskie (prace A. Rodina, pomniki ku czci Ormian i Żydów). Parc Sceaux jest przykładem udanej kompleksowej rewitalizacji – po przeprowadzonych pracach stał się ulubionym miejscem rekreacyjnym nie tylko dla mieszkańców miast: Sceaux i Antony, ale również mieszkańców centrum Paryża, miejscem wielu lokalnych i ponadlokalnych wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Bibliografia

QUINTINIE 1690 – Jean-Baptiste de la Quintinie, Instruction pour les jardins fruitiers et potagers, avec un Traité des orangers suivy de Quelques réflexions sur l’Agriculture, Paris 1690.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5962/bhl.title.115520

1923 Le Domaine 2023 – 1923 Le Domaine de Sceaux Aux Origines d’une renaissance, red. Céline Barbin, David Baurain, Sceaux 2023.
Google Scholar

BALZAC 1953 – Honoriusz Balzac 1953, Bal w Sceaux, tłum. Julian Rogoziński, Warszawa 1953.
Google Scholar

BELLANGER 2009 – Emmanuel Bellanger, Sceaux et le Grand Paris, Sceaux 2009.
Google Scholar

BRZEZOWSKI/JAGIEŁŁO 2017 – Wojciech Brzezowski, Marzanna Jagiełło, Ogrody na Śląsku, t. 2: Barok, Wrocław 2017.
Google Scholar

GRIGAUT et al. 2019 – Martine Grigaut, Micheline Henry, Pierre Jaillard, Marianne de Meyenburg, Le domaine de Sceaux, Sceaux 2019.
Google Scholar

HOBHAUS 2005 – Penelope Hobhaus, Historia ogrodów, Warszawa 2005.
Google Scholar

MEYENBURG 2022 – Marianne de Meyenburg, Le domaine de Sceaux, Sceaux 2022.
Google Scholar

Sculptures 2004 – Sculptures Domaine de Sceaux XVII–XVIII siècles, red. Geneviève Lagardère, Gérard Rousset-Charny, Sceaux 2004.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-31

Jak cytować

Łarionow, D., & Stefański, K. (2023). Parc de Sceaux pod Paryżem – przeobrażenia zespołu ogrodowego i jego współczesność. TECHNE. Seria Nowa, 2(12), 221–237. https://doi.org/10.18778/2084-851X.16.11

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>