Czy mieliśmy szansę na „styl polski”? Anna Tejszerska (USJK), Styl narodowy w architekturze sakralnej Polski Odrodzonej (1918–1939), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Lublin 2019

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-851X.08.13

Bibliografia

MAJDOWSKI 1985 – Andrzej Majdowski, Nurt narodowy w architekturze sakralnej Królestwa Polskiego od drugiej połowy XIX wieku. Wybrane problemy, „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce”, t. 64, Kraków 1985, s. 5–55.
Google Scholar

MAJDOWSKI 1993 – Andrzej Majdowski, Studia z historii architektury sakralnej w Królestwie Polskim, Warszawa 1993.
Google Scholar

OLSZEWSKI 1956 – Andrzej K. Olszewski, Przegląd koncepcji stylu narodowego w teorii architektury polskiej przełomu XIX i XX wieku, „Sztuka i Krytyka. Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz badań nad sztuką” 1956, nr 3–4, s. 289–292.
Google Scholar

OMILANOWSKA 1995 – Małgorzata Omilanowska, Stefan Szyller 1857–1933. Warszawski architekt doby historyzmu, Warszawa 1995.
Google Scholar

OMILANOWSKA 2008 – Małgorzata Omilanowska, Architekt Stefan Szyller 1857–1933, Warszawa 2008.
Google Scholar

Stefański 1985 – Krzysztof Stefański, „Piękno, które by się za swoje uznało”. Polska architektura sakralna przełomu wieków, „Przegląd Powszechny” 1985, nr 9, s. 337–352.
Google Scholar

STEFAŃSKI 2000 – Krzysztof Stefański, Polska architektura sakralna w poszukiwaniu stylu narodowego, Łódź 2000.
Google Scholar

WROŃSKI 2001 – Józef Szymon Wroński, Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Kościół-Pomnik Konstytucji 3 Maja, Limanowa 2001.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Stefański, K. (2019). Czy mieliśmy szansę na „styl polski”? Anna Tejszerska (USJK), Styl narodowy w architekturze sakralnej Polski Odrodzonej (1918–1939), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Lublin 2019. TECHNE. Seria Nowa, (4), 213–224. https://doi.org/10.18778/2084-851X.08.13

Numer

Dział

Recenzje i Sprawozdania