Zespół redakcyjny

RADA PROGRAMOWA I REDAKCJA

Redaktor naczelny:      
prof. UŁ dr hab. Piotr Gryglewski, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID Scopus  
       
Kolegium redakcyjne:      
prof. UŁ dr hab. Tadeusz Bernatowicz, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID    
prof. UŁ dr hab. Eleonora Jedlińska, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID Scopus Google Scholar
prof. UŁ dr hab. Aneta Pawłowska, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID Scopus Google Scholar
prof. dr hab. Krzysztof Stefański, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID    
       
Sekretarze redakcji:      
dr Alina Barczyk, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID    
dr Irmina Gadowska, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID Scopus  
       
Rada naukowa:      
prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska ORCID    
dr hab. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID   Google Scholar
prof. UŁ dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID   Google Scholar
prof. dr. Birgit Mersmann, IFK Internationales Forschungszentrum für Kulturwissenschaften, Kunstunversität Linz/NFS Bildkritik Universität Basel, Niemcy   Scopus  
dr hab. Beate Störtkruhl, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen in östlichen Europa, Niemcy Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen in östlichen Europa (PL)
Phd Lukáš Novotný, Západočeská Univerzita v Plzni, Czechy ORCID Scopus Google Scholar
Prof. Juan Manuel Monterroso Montero, University of Santiago de Compostela, Hiszpania ORCID    
       
Recenzenci współpracujący z czasopismem:      
dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska ORCID    
prof. dr hab. Waldemar Deluga, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska ORCID Scopus  
prof. UŁ dr hab. Marek Gensler, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID Scopus Google Scholar
prof. UŁ dr hab. Witold Glinkowski, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID    
prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska ORCID    
prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska ORCID    
dr hab. Michał Kurzej, Uniwersytet Jagielloński, Polska ORCID    
prof. UMCS dr hab. Ewa Letkiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska ORCID    
prof. UMK dr hab. Ryszard Mączyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska ORCID   Google Scholar
prof. UKSW dr hab. Janusz Nowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska ORCID   Google Scholar
prof. IS PAN Hanna Osiecka-Samsonowicz, Polska Akademia Nauk, Polska ORCID    
prof. UŁ dr hab. Janusz Pietrzak, Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID   Google Scholar
prof. UPJPII dr hab. Ryszard Szmydki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska ORCID    
prof. UG dr hab. Tomasz Torbus, Uniwersytet Gdański, Polska ORCID Scopus  
prof. dr hab. Andrzej Witko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska ORCID   Google Scholar