Recenzenci

prof. IS PAN dr hab. Grażyna Bobilewicz (Polska Akademia Nauk)
dr Justyna Bucknall-Hołyńska (Collegium da Vinci Poznań)
dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. UKSW dr hab. Anna Sylwia Czyż (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Waldemar Deluga (Ostravská Univerzita v Ostravě)
prof. UŁ dr hab. Marek Gensler (Uniwersytet Łódzki)
prof. UŁ dr hab. Witold Glinkowski (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki)
prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Jerzy Krzysztof Kos (Uniwersytet Wrocławski)
prof. UŁ dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak (Uniwersytet Łódzki)
prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UMK dr hab. Katarzyna Kulpińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Michał Kurzej (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Lechosław Lameński (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
prof. UMCS dr hab. Ewa Letkiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcazar (Akademia Sztuki w Szczecinie)
dr Joanna Maj (Uniwersytet Łódzki)
prof. TUB dr hab. Rafał Makała (Technische Universität Berlin)
prof. UMK dr hab. Ryszard Mączyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. UKSW dr hab. Janusz Nowiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. IS PAN Hanna Osiecka-Samsonowicz (Polska Akademia Nauk)
prof. UŁ dr hab. Janusz Pietrzak (Uniwersytet Łódzki)
dr. hab. Agnieszka Rejniak-Majewska (Uniwersytet Łódzki)
prof. KUL dr hab. Irena Rolska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
dr Adam Sitarek (Uniwersytet Łódzki)
prof. UPJPII dr hab. Ryszard Szmydki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)
prof. UG dr hab. Tomasz Torbus (Uniwersytet Gdański)
ks. prof. dr hab. Andrzej Witko (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
prof. UWr dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos (Uniwersytet Wrocławski)