Indeksowanie i archiwizacja

Indeksowanie

Czasopismo TECHNE. Seria Nowa indeksowane jest przez następujące serwisy:

Biblioteka Nauki
CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
EBSCO
ERIH PLUS

 

Archiwizacja

TECHNE. Seria Nowa wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.