Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2022 r. – 21
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 42
Liczba otrzymanych recenzji – 38
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 67%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 17 miesięcy