Wiecznotrwałe. Konserwacja i ekspozycja kolekcji botanicznych w dawnej Polsce

Autor

  • Aleksandra Jakóbczyk-Gola Muzeum Historii Polski; Uniwersytet Warszawski image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-851X.16.05

Słowa kluczowe:

rośliny, kolekcja, epoka nowożytna, botanika

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie różnych technik konserwacji i preparacji roślin, szczególnie w okresie do końca XVIII wieku. Tekst ukazuje muzealniczy aspekt kolekcji botanicznych, najważniejszym jednak zagadnieniem jest przemiana artefaktów natury w eksponaty kultury. Na przykładzie dawnych polskich kolekcji, szczególnie zgromadzonych przez Annę Wazównę, Annę Jabłonowską, rodzinę Breynów, Teodora Kleina, Jerzego Andrzeja Helwinga, ale także w oparciu o europejskie dokonania i tradycje – zwłaszcza włoskie (Luca Ghini, Gherardo Cibo, Ulisses Aldrovandi) czy niemieckie – zaprezentowane zostały techniki przygotowania wybranych roślin lub elementów botanicznych do tego, aby stały się częścią kolekcji.

W artykule ukazane zostały pokrótce wszystkie elementy procesu – od zbierania z wykorzystaniem właściwego wyposażenia i przy stosownych warunkach pogodowych przez odpowiednio dobrane metody konserwacji, opis aż po ekspozycję obiektów. Omówiona została, w odniesieniu do wybranych źródeł, historia technik zachowywania eksponatów botanicznych – od suszenia (i jego różnych odmian związanych np. z potrzebą zachowania barwy lub odpowiedniego, przestrzennego kształtu,), przez przechowywanie w roztworach spirytusowych, nasączanie gliceryną aż po liofilizację czy pokrywanie roślin żywicą epoksydową – współczesne techniki preparacji, które dążą do podobnych celów, jak te znane już w XV czy XVII wieku. Dlatego w artykule znalazły się także odwołania do najnowszych badań na temat konserwacji roślin i eksponatów biologicznych.

Tekst bazuje na źródłach staropolskich – zwłaszcza twórczości Jana Krzysztofa Kluka, w którego pismach znalazły się dość szczegółowe informacje poświęcone prezentacji technik preparacji i eksponatom roślinnym w gabinecie przyrodniczym. Źródłem podstawowym jest także francuska publikacja z zakresu botaniki, napisana przez praktyka i twórcę roślinnych obiektów kolekcji – Jeana Pittona de Tournefourta. Przykłady stanowią zachowane do dziś źródła materialne – chociażby najstarsze zielniki w typie hortus siccus związane kulturowo z Rzeczpospolitą.

Kolejnym zagadnieniem łączącym się z przygotowywaniem obiektów kolekcji jest także świadomość ich późniejszej eksploatacji i ekspozycji. Tu także pokazane zostały różne techniki prezentacji – od żywych ogrodów botanicznych, w których rośliny były sadzone w symetrycznych układach z opisem w postaci zbliżonej do dzisiejszych podpisów muzealnych, przez zielniki w formie kodeksów, gabloty, szuflady aż po luźne plansze pełniące funkcję pomocy naukowych i edukacyjnych. Podstawę analizy tego problemu stanowią wizerunki ukazujące dawne kolekcje – szczególnie te, które przedstawiają gabinety osobliwości, jak zbiory Ferrante Imperato.

Celem artykułu jest pokazanie wyraźnego przejścia od kolekcjonerstwa hobbistycznego, wiedzy zamkniętej, przeznaczonej dla amatorów (w znaczeniu – miłośników) w okresie wczesnej nowożytności do prezentacji naukowej, omawiającej szerzej konteksty botaniczne.

Bibliografia

KLUK 1786–1788 – Jan Krzysztof Kluk, Dykcyonarz roslinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nie tylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe: na roli, w ogrodach, oranżeryach, utrzymywane: ale oraz i cudzoziemskie, ktoreby w kraiu pożyteczne byc mogły: albo z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby, i t. d. albo ktore jakową nadzwyczaynosc w sobie maią: ich zdatności lekarskie, ekonomiczne dla ludzi, koni, bydła, owiec, psczoł, i t. d. utrzymywanie, i t. d., t. 1–3, Warszawa 1786–1788.
Google Scholar

KLUK 1809 – Jan Krzysztof Kluk, Zwierząt domowych i dzikich osobliwie kraiowych, historyi naturalney początki i gospodarstwo: potrzebnych i pożytecznych domowych […], t. 1: O zwierzętach ssących, Warszawa 1809.
Google Scholar

SYREŃSKI 1613 – [Szymon Syreński], Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacinskiego zowią. To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł wszelakich Drzew, Krzewin y korzenia ich, Kwiátu, Owocow, Sokow Miasg, Zywic y korzenia do potraw zaprawowania. Tak Trunkow, Syropow, Wodek, Likworzow, Konfitor, Win rozmaitych, Prochow, Soli z zioł czynioney; Maści, Plastrow. Przytym o Ziomach y Glinkach rożnych: o Kruscach Perłach y drogich Kamieniach. Tez o zwierzętach czworonogich, czołgających, Ptastwie, Rybach y tych wszystkich rzeczach ktore od nich pochodzą od DIOSCORIDA z przydaniem y dostatecznym dokładem z wielu innich o tey materiey piszacych, z położeniem własnych figur dla snadnieyszego ich poznania a y używania ku zatrzymaniu zdrowia tak ludzkiego iako bydlecego y chorob przypadłych odpedzenia, z wielkiem uważaniem y rozsądkiem Polskiem iezykiem zebrany y na osmiero ksiąg rozłożony. Ksiega lekarzom, Aptekarzom, Cyrulikom, Barbirzom, Roztrucharzom, końskiem lekarzom, Mastalerzom Ogrodnikom Kuchmistrzom, kucharzom, Synkarzom, Gospodarzom, Mamkom, Paniom Pannom y tym wszytkim ktorzy sie kochaia y obieruia w lekarstwach pilnie zebrane a porsądnie zpisane przez D. SIMONA SYRENNIVSA, Kraków 1613.
Google Scholar

TOURNEFORT 1694 – Joseph Pitton Tournefort, Élemens de botanique ou methode pour connoître les plantes, Paris 1694.
Google Scholar

BĄK 2017 – Justyna Bąk, Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska – kolekcjonerka, przyjaciółka nauk, inicjatorka przemian, [w:] Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku, red. Agata Roćko, Magdalena Górska, Warszawa 2017, s. 149–164.
Google Scholar

DROBNIK 2007 – Jacek Drobnik, Zielnik i zielnikoznawstwo, Warszawa 2007.
Google Scholar

GRENDA-KURMANOW 2023 – Magdalena Grenda-Kurmanow, Zielniki. Ochrona i konserwacja, Warszawa 2023.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.53271/2022.133

The Herbarium Handbook 1998 – The Herbarium Handbook, ed. Diane Bridson, Leonard Forman, Kew 1998.
Google Scholar

HOBHOUSE 2016 – Penelope Hobhouse, Historia ogrodów, tłum. Bożena Mierzejewska, Ewa Romkowska, Warszawa 2016.
Google Scholar

HUNT 2017 – John Dixon Hunt, Curiosities to Adorn Cabinets and Gardens, [w:] The Origins of the Museums. The Cabinet of Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe, ed. Oliver Impey, Arthur MacGregor, Oxford 2017, s. 193–203.
Google Scholar

KURKOWA 1987 – Alicja Kurkowa, Jakub i Jan Filip Breynowie – uczeni gdańscy XVII i XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1987, nr 3–4, s. 661–677.
Google Scholar

LEBEK 2007 – Karolina Lebek, Kolekcjonowanie osobliwości, osobliwości kolekcjonowania, „ER(R)GO. Teoria – Literatura – Kultura” 2007, nr 2, s. 145–154.
Google Scholar

MASSEY 1974 – Jimmy R. Massey, Collection and field preparation of specimens, [w:] Vascular Plant Systematics, ed. by Albert E. Radford, William C. Dickison, Jimmy R. Massey, C. Ritchie Bell, New York 1974, s. 387–398.
Google Scholar

OGILVIE 2006 – Brian W. Ogilvie, The Science of Describing. Natural History in Renaissance Europe, Chicago–London 2006.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226620862.001.0001

POMIAN 2012 – Krzysztof Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja XVI–XVIII wiek, tłum. Andrzej Pieńkos, Gdańsk 2012.
Google Scholar

SCHWARZ 1986 – Zofia Schwarz, Prywatne ogrody botaniczne a rozwój nauk przyrodniczych w ośrodku gdańskim w XVI–XVIII wiekach, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1986, nr 2, s. 411–444.
Google Scholar

SIMMONS/SNIDER 2012 – John E. Simmons, Julianne Snider, Observation and Distillation – Preservation, Depiction, and Perception of Nature, „Bibliotheca Herpetologica: A Journal of the History and Bibliography of Herpetology” 2012, t. 9, z. 1–2, s. 115–134.
Google Scholar

WALEWSKI 1985 – Władysław Walewski, Towaroznawstwo zielarskie. Podręcznik dla słuchaczy medycyny studiów zawodowych wydziałów techniki farmaceutycznej, Warszawa 1985.
Google Scholar

WHITTLE 1976 – Whittle Tyler, Łowcy roślin, tłum. Ludmiła Hausbrandtowa, Warszawa 1976.
Google Scholar

ZAWARTKO-LASKOWSKA 2008 – Maria Zawartko-Laskowska, Mecenat naukowy Stanisława Augusta i jego przyrodnicze pasje, „Kronika Zamkowa” 2008, nr 1–2 (55–56), s. 65–112.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15290/mhi.2008.06.04

ZEMANEK 1996 – Alicja Zemanek, Odnalezienie prawdopodobnych śladów pierwszego polskiego zielnika królewny Anny Wazówny, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1996, t. 41/3–4, s. 197–206.
Google Scholar

ZEMANEK 1997 – Alicja Zemanek, Botanika renesansu w świetle współczesnej nauki, „Wiadomości Botaniczne” 1997, nr 41 (1), s. 7–19.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-31

Jak cytować

Jakóbczyk-Gola, A. (2023). Wiecznotrwałe. Konserwacja i ekspozycja kolekcji botanicznych w dawnej Polsce. TECHNE. Seria Nowa, 2(12), 93–114. https://doi.org/10.18778/2084-851X.16.05

Numer

Dział

Artykuły