Ograniczenie zakresu stosowania w Polsce autoryzowanego podejścia OECD dotyczącego przypisywania zysku do zagranicznego zakładu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.03.08

Słowa kluczowe:

zagraniczny zakład, autoryzowane podejście OECD, przypisywanie zysku, podmioty powiązane

Abstrakt

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące stosowania przepisów w zakresie przypisywania zysku do zagranicznego zakładu – wynikających zarówno z umów podatkowych, jak i przepisów krajowych po ich zmianie od 2019 r. Wskazano na błędnie przyjęte w polskich ustawach podatkowych dotyczących opodatkowania dochodu założenie o tożsamości relacji pomiędzy zagranicznym zakładem i jednostką macierzystą z relacjami pomiędzy podmiotami powiązanymi. W konsekwencji tego założenia od 2019 r. stosowanie przepisów krajowych dotyczących zagranicznego zakładu prowadzi do zjawiska podwójnego opodatkowania lub podwójnego nieopodatkowania dochodu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Lang M., Brugger F., The role of the OECD Commentary in tax treaty interpretation, „Australian Tax Forum” 2008, no. 23.
Google Scholar

Litwińczuk H., Wpływ regulacji krajowych o cenach transferowych na ustalenie zysku zagranicznego zakładu, „Przegląd Podatkowy” 2020, nr 11.
Google Scholar

OECD, 2010 Report on attribution of profits to permanent establishment, Paris 2010, https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45689524.pdf (dostęp: 10.01.2022).
Google Scholar

OECD, Additional Guidance on the Attribution of Profits to Permanent Establishments, BEPS Action 7, Paris 2018, https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/additional-guidance-attribution-of-profits-to-permanent-establishments-BEPS-action-7.pdf (dostęp: 31.01.2022).
Google Scholar

OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 1992, OECD Publishing, Paris 1992, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-september-1992_mtc_cond-1992-en#page25 (dostęp: 31.01.2022).
Google Scholar

OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 1998, OECD Publishing, Paris 1998, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-1998_mtc_cond-1998-en#page17 (dostęp: 31.01.2022).
Google Scholar

OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2005, OECD Publishing, Paris 2005, https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2005-en
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2005-en

OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2008, OECD Publishing, Paris 2008, https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2008-en
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2008-en

OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2010, OECD Publishing, Paris 2010, https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2010-en
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2010-en

OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, OECD Publishing, Paris 2017, http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en

OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022, OECD Publishing, Paris 2022, https://doi.org/10.1787/0e655865-en
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1787/0e655865-en

OECD, Report on the attribution of profits to permanent establishment, Paris 2008, https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/41031455.pdf (dostęp: 10.01.2022).
Google Scholar

OECD, Transfer Pricing, Corresponding Adjustment and the Mutual Agreement Procedure, Paris 1982, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2017-full-version_80c6517b-en#page1 (dostęp: 10.01.2022).
Google Scholar

OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Paris 1995, https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(95)31&docLanguage=En (dostęp: 10.01.2022).
Google Scholar

Weijden M. van der, OECD Commentaries – how they affect interpretation of double tax treaties after adoption, 2021, https://www.debrauw.com/articles/oecd-commentaries-how-they-affect-interpretation-of-double-tax-treaties-after-adoption (dostęp: 31.01.2022).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-08-16

Jak cytować

Laskowska, M. . (2022). Ograniczenie zakresu stosowania w Polsce autoryzowanego podejścia OECD dotyczącego przypisywania zysku do zagranicznego zakładu. Kwartalnik Prawa Podatkowego, (3), 179–204. https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.03.08

Numer

Dział

Articles

PlumX metrics