Restrukturyzacje transgraniczne w świetle klauzuli nieruchomościowej oraz obowiązków spółki nieruchomościowej jako płatnika

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1509-877X.2024.01.05

Słowa kluczowe:

zyski ze sprzedaży majątku, klauzula nieruchomościowa, spółka nieruchomościowa, restrukturyzacja, połączenie, podział, likwidacja

Abstrakt

Skutki podatkowe procesów restrukturyzacyjnych wywołują wątpliwości przede wszystkim z uwagi na wielości podmiotów, które uczestniczą w takich procesach, oraz ich rolę. Celem artykułu jest zatem poddanie analizie klasyfikacji potencjalnego przychodu uzyskanego w wyniku działań restrukturyzacyjnych jako „zysków z przeniesienia własności majątku” w świetle stanowisk reprezentowanych przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne. Ponadto rozważona zostanie problematyka obowiązków spółki nieruchomościowej jako płatnika w związku z dokonaniem działań restrukturyzacyjnych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Robert Łopatek

Uczestnik prawniczego seminarium doktorskiego prowadzonego przez Polską Akademię Nauk oraz doradca podatkowy.

Bibliografia

Kidyba A., Sukcesja, kontynuacja, a może coś innego?, „Monitor Prawa Handlowego” 2011, nr 1.
Google Scholar

Klimkiewicz-Deplano K., Restrukturyzacje spółek kapitałowych – zmiana polskich regulacji na przestrzeni ostatnich lat, „Przegląd Podatkowy” 2011, nr 10.
Google Scholar

Kondej M., Wicher M., Opodatkowanie połączeń po 1.01.2022 r., „Przegląd Podatkowy” 2022, nr 7.
Google Scholar

Koralewski M., Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości, Warszawa 2009.
Google Scholar

Kukulski Z., Klauzula nieruchomościowa w bilateralnych umowach podatkowych zawartych przez Polskę jako mechanizm zapobiegający międzynarodowemu unikaniu opodatkowania, [w:] Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, red. D. Gajewski, Warszawa 2017.
Google Scholar

Litwińczuk H., Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2020.
Google Scholar

Machnikowski P., Komentarz do art. 57 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2019.
Google Scholar

Missala W., Zyski ze sprzedaży majątku w świetle polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i praktyki polskich organów podatkowych, „Przegląd Podatkowy” 2012, nr 2.
Google Scholar

Myrczek-Kadłubicka E., Dictionary of law terms, Warszawa 2013.
Google Scholar

OECD, Model Tax Convention on Income and Capital: Condensed Version (as it read on 21.11.2017), 2017, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en#page294 (dostęp: 12.05.2023).
Google Scholar

Opiłowski M., Komentarz do art. 13 Konwencji Modelowej OECD, [w:] Model Konwencji OECD. Komentarz, red. B. Brzeziński, Warszawa 2010.
Google Scholar

Podatkowy słownik encyklopedyczny, red. M. von Doorn-Olejnicka, Warszawa 2013.
Google Scholar

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2019.
Google Scholar

Raińczuk M., Leconte M., Konwencja wielostronna – wpływ na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 1.
Google Scholar

Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Szanse i ograniczenia, Warszawa 1997.
Google Scholar

Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005.
Google Scholar

Żuk M., Wybrane aspekty podatkowe transgranicznego połączenia przez przejęcie spółki komandytowo-akcyjnej, „Przegląd Podatkowy” 2010, nr 2.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2024-03-30 — zaktualizowane 2024-07-05

Wersje

Jak cytować

Łopatek, R. (2024). Restrukturyzacje transgraniczne w świetle klauzuli nieruchomościowej oraz obowiązków spółki nieruchomościowej jako płatnika. Kwartalnik Prawa Podatkowego, (1), 83–96. https://doi.org/10.18778/1509-877X.2024.01.05 (Original work published 30 marzec 2024)

Numer

Dział

Articles

PlumX metrics

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.