Reforma przepisów dotyczących procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw na mocy dyrektywy VAT 2006/112/WE

Autor

  • Anna Nykiel-Mateo PhD in legal studies; the author works at the European Commission, Directorate-General for Taxation and Customs Union

DOI:

https://doi.org/10.18778/1509-877X.2020.02.03

Słowa kluczowe:

VAT, małe i średnie przedsiębiorstwa, procedury szczególne, zwolnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Abstrakt

W dniu 18 stycznia 2018 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw. Wniosek należy do pakietu reform zapowiedzianego w planie działania w sprawie VAT, którego celem jest modernizacja unijnego systemu VAT, tak aby był on prostszy, bardziej odporny na oszustwa i przyjazny dla przedsiębiorstw.

Wniosek ma na celu aktualizację przepisów dyrektywy VAT dotyczących procedury szczególnej dla MŚP oraz dostosowanie ich do realiów jednolitego rynku oraz do systemu opodatkowania opartego na miejscu przeznaczenia.

Wniosek w sprawie pakietu dotyczącego MŚP był przedmiotem dwuletniej dyskusji w Radzie. Ostatecznie został przyjęty w dniu 18 lutego 2020 r. i będzie miał zastosowanie od dnia 1 stycznia 2025 r.

W artykule wyjaśniono kontekst reformy – problemy, których dotyczy, cele pakietu uproszczeń dla MŚP, rozwiązania zaproponowane przez Komisję i ich ostateczny kształt będący wynikiem dyskusji na forum Rady.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-06-30

Jak cytować

Nykiel-Mateo, A. (2020). Reforma przepisów dotyczących procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw na mocy dyrektywy VAT 2006/112/WE. Kwartalnik Prawa Podatkowego, (2), 35-47. https://doi.org/10.18778/1509-877X.2020.02.03

Numer

Dział

Articles