Formy spędzania czasu wolnego starszych osób w województwie łódzkim

Autor

  • Blanka Gosik Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.14.08

Słowa kluczowe:

formy spędzania czasu wolnego, starość, starzenie się, aktywność ludzi starszych

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie problematyki czasu wolnego ludzi starszych. W badaniach uwzględniono takie zagadnienia, jak bierne i aktywne formy czasu wolnego, preferowany przez ludzi starszych sposób spędzania czasu wolnego, miejsce spędzania czasu wolnego poza domem. Szczególną uwagę zwrócono na aktywność ruchową ludzi starszych, a także aktywność kulturalną. W tekście przedstawiono również zagadnienie czasu wolnego, a także problematykę starości i starzenia się. Ukazano również konsekwencje sukcesywnego starzenia się społeczeństw na płaszczyźnie jednostkowej, społecznej i ekonomicznej. Badania prowadzono wśród seniorów mieszkających w województwie łódzkim w Polsce.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bombol M. Dąbrowska A., 2003, Czas wolny. Konsument, rynek, marketing, Wydawnictwo K.E. LIBER, Warszawa.
Google Scholar

Borowska A., 2010, Problemy ludzi III wieku w aspekcie czasu wolnego, „Ekonomika i Zarządzanie”, 2 (2), s. 26–32.
Google Scholar

Bywalec C., Rudnicki L., 2002, Konsumpcja, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K., 1992, Czas wolny czasem konsumpcji, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Czajka S., 1975, Z problemów czasu wolnego, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.
Google Scholar

Dyczewski L., 2009, Tożsamość problemem i przedmiotem badań, [w:] Dyczewski L., Wadowski D. (red.), Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, Lublin, s. 2–3.
Google Scholar

Halicka M., Halicki J., 2003, Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych, [w:] Synak B. (red.), Polska starość, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 207 s.
Google Scholar

Hills P., Argyle M., 1998, Musical and religious experiences and their relationship to happiness, „Personality and Individual Differences”, 25, s. 91–92.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0191-8869(98)00004-X

Holder M.D., Coleman B., Sehn Z.L., 2009, The contributions of active and passive leisure to children’s well-being, „Journal of Health Psychology”, 14 (3), s. 378–386.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1359105308101676

Kim E.M., Choi M.G., 2006, The relationships of leisure activities and happiness of adolescents, „The Journal of Child Education”, 16 (1), s. 155–172.
Google Scholar

Kim M.L., 2007, The relationship among leisure attitude, leisure function and leisure satisfaction of dance sports participants, „Journal of Leisure and Recreation Studies”, 31 (1), s. 73–84.
Google Scholar

Kozłowski S., Nazar K., 1999, Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, PZWL, Warszawa.
Google Scholar

Kryszkiewicz C., 2006, Aktywne życie seniorów warunkiem pomyślnego starzenia się. Starzenie się a satysfakcja z życia, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Google Scholar

Lee J.H., 2005, Relationship between the quality of life by the leisure activity of high school students, „Korea Sport Research”, 16 (5), s. 1483–1490.
Google Scholar

Ossowski Z., Taraszkiewicz T., 2011, Ekonomiczne uwarunkowania podejmowania aktywności sportowej i rekreacyjnej w grupie seniorów w rejonie Trójmiasta, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 689, 392 s.
Google Scholar

Park H.R., 2007, The relationship between participation for leisure activity on school adaptation of adolescents, „Journal of Leisure and Recreation Studies”, 31 (4), s. 5–18.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.51979/KSSLS.2007.11.31.619

Przewęda R., 1999, Promocja zdrowia przez wychowanie fizyczne, [w:] Karski J.B. (red.), Promocja zdrowia, WSiP, Warszawa.
Google Scholar

Scherger S., Nazroo J., Higgs P., 2011, Leisure activities and retirement: do structures of inequality change in old age?, „Ageing and Society”, 31, s. 146–172.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S0144686X10000577

Szarota Z., 1998, Wielofunkcyjna działalność Domów Pomocy Społecznej dla osób starszych, Kraków.
Google Scholar

Szwed M., 2013, Aktywność kulturalna seniorek, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
Google Scholar

Troen B.R., 2003, The biology of ageing, „Mount Sinai Journal of Medicine”, 70, s. 3–22.
Google Scholar

Turner J.S., Helms D.B., 1999, Rozwój człowieka, Warszawa.
Google Scholar

Veblen T., 1998, Teoria klasy próżniaczej, Spectrum, Warszawa.
Google Scholar

Winiarski R., 2011, Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, 19 s.
Google Scholar

Wnuk-Lipiński E., 1972, Praca i wypoczynek w budżecie czasu, Ossolineum, Wrocław.
Google Scholar

Woźniewicz-Dobrzyńska M., 2011, Aktywność rekreacyjna kobiet w kształtowaniu stylu życia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 689, 242 s.
Google Scholar

Zasępa B., 2002, Wpływ procesu starzenia się ludności na system emerytalny, [w:] Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku: proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje, Katowice.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-12-30

Jak cytować

Gosik, B. (2015). Formy spędzania czasu wolnego starszych osób w województwie łódzkim. Space – Society – Economy, (14), 137–149. https://doi.org/10.18778/1733-3180.14.08