Tendencje w kształtowaniu nowo powstających osiedli mieszkaniowych w Europie, Polsce i Łodzi

Autor

  • Szymon Karcz Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.26.06

Słowa kluczowe:

Tendencje, osiedle mieszkaniowe, kształtowanie przestrzeni, zagospodarowanie przestrzenne, zabudowa mieszkaniowa, lokalizacja, przestrzeń publiczna

Abstrakt

Zabudowa mieszkaniowa w ciągu ostatnich dekad przeszła ogrom zmian, których celem było przede wszystkim usprawnienie oraz ulepszenie jakości życia mieszkańców osiedli. Artykuł przedstawia współczesne tendencje odnoszące się do kształtowania nowo powstających osiedli mieszkaniowych, bazując na przykładach z krajów europejskich (Irlandia, Niemcy, Hiszpania), Polski (Katowice, Kraków, Warszawa) oraz różnych dzielnic Łodzi. Celem autora jest ukazanie wspólnych cech, które wykorzystywane są aktualnie do osiągnięcia jak najlepszych efektów wizualno-socjalnych. Przedstawione badania, oparte na ofertach deweloperów oraz inwentaryzacji w terenie (na przykładach łódzkich), ukazują najczęściej stosowane rozwiązania. Analiza oparta na trzech grupach cech pozwala na szerokie spojrzenie, a także zmniejsza ryzyko pominięcia istotnych faktów na temat osiedli.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Chmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Google Scholar

Government of Ireland, 2009, Guidelines for Planning Authorities on Sustainable Residential Development in Urban Areas (Cities, Towns & Villages), The Stationary Office, Dublin.
Google Scholar

Gronostajska B., 2010, Architektura współczesnych osiedli mieszkaniowych. Globalizacja czy regionalizacja?, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, 107, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków.
Google Scholar

Kania P., 2010, Od Charlesa Fouriera do Paolo Soleriego – przemiany w sposobie kształtowania struktur osiedli mieszkaniowych na przestrzeni wieków, „Architecturae et Artibus”, 2 (2), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
Google Scholar

Rembarz G., 2010, Współczesny model kształtowania miejskich struktur mieszkaniowych, „Architecturae et Artibus”, 2 (3), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
Google Scholar

Skoczylas O., 2016, Przeobrażanie się przestrzeni miasta i osiedli związane ze zmianami stylu życia mieszkańców, „Budownictwo i Architektura”, 15, Samodzielna Pracownia Architektoniczna, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, Lublin.
Google Scholar

Stachura E., 2012, Kształtowanie architektury domów i mieszkań z wykorzystaniem wyników badań preferencji mieszkaniowych Polaków, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, 20 (3), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Google Scholar

Szolginia W., 1982, Architektura i budownictwo, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Google Scholar

Wojkun G., 2012, Standardy współczesnego mieszkalnictwa, „Przestrzeń i Forma”, 17, Szczecin.
Google Scholar

Materiały uzyskane od ATAL S.A. – Biuro sprzedaży mieszkań.
Google Scholar

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec, 2016.
Google Scholar

www.bagrypark.pl
Google Scholar

www.brzozowaleja.pl
Google Scholar

www.francuskapark.pl
Google Scholar

www.jarzebinowe.pl
Google Scholar

www.marianella-rathgar.com
Google Scholar

www.marmurowe.com.pl
Google Scholar

www.nowepolesie.pl
Google Scholar

www.nowytargowek.pl
Google Scholar

www.rynekpierwotny.pl
Google Scholar

www.sgp-architekten.de
Google Scholar

www.urbanity.pl
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Karcz, S. (2018). Tendencje w kształtowaniu nowo powstających osiedli mieszkaniowych w Europie, Polsce i Łodzi. Space – Society – Economy, (26), 117–137. https://doi.org/10.18778/1733-3180.26.06