Rewitalizacja wybranych terenów poprzemysłowych w przestrzeni miejskiej Skierniewic ze szczególnym uwzględnieniem elementów przyjaznych środowisku

Autor

  • Marcin M. Małuszyński Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania Środowiska, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  • Klaudia Krajewska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżynierii, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  • Jakub P. Krajewski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżynierii, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  • Ilona Małuszyńska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania Środowiska, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.23.05

Słowa kluczowe:

rewitalizacja, tereny poprzemysłowe, przestrzeń miejska, Skierniewice

Abstrakt

Przekształcenie przestrzeni miejskiej to efekt ciągłych przemian, które mogą prowadzić również do pogorszenia jej stanu. Programy rewitalizacji miast pozwalają na wyprowadzenie ze stanu kryzysowego m.in. terenów poprzemysłowych i dostosowanie ich do wymogów lokalnych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem elementów przyjaznych środowisku. W artykule za cel przyjęto stworzenie koncepcji działań rewitalizacyjnych proponowanych do wprowadzenia na terenie poprzemysłowym w Skierniewicach, obecnie użytkowanym przez firmę Stal-Car. Działania te obejmują zabiegi, których następstwem może być powstanie miejskiej przestrzeni publicznej z elementami przyjaznymi środowisku.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Czałczyńska-Podolska M., 2010, Ewolucja placu zabaw. Koncepcja przestrzeni zabaw dla dzieci w Europie i Stanach Zjednoczonych, „Przestrzeń i Forma”, 13, Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin: 73–88.
Google Scholar

Dwornikiewicz K., 2010, Plac zabaw – dlaczego to takie ważne?, Stowarzyszenie Grupa Marki 2020: 3–12
Google Scholar

Gralak K., 2010, Instrumenty finansowania lokalnych projektów rewitalizacyjnych, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing”, 4 (53): 9–17.
Google Scholar

Kondracki J., 1988, Geografia fizyczna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Kosmala M., 2008, Jak stworzyć bezpieczne miejsce zabaw dziecięcych – poradnik, Miasto Stołeczne Warszawa: 4–64.
Google Scholar

Lamprecht M., Marszał T. (red.), 2009, Skierniewice. Struktura przestrzenna i uwarunkowania rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 1–171.
Google Scholar

Lichota M., 2015, Kreować czy korygować postawę ciała? Wciąż otwarte i aktualne pytanie, „Zeszyty Naukowe WSKFiT”, Pruszków: 63–68.
Google Scholar

Małuszyńska I., Małuszyński M.J., Ancuta M., 2014, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych m.st. Warszawy na przykładzie Powiśla, „Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”, 23 (1/63), Warszawa: 99–109.
Google Scholar

Małuszyńska I., Małuszyński M.J, Chornicka K., Bielecki B., 2014, Logistyka zwrotna odpadów przemysłu motoryzacyjnego na przykładzie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – STAL-CAR, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, 5, CD: 385–394.
Google Scholar

Małuszyńska I., Małuszyński M.J., Rutkowska G., 2015, Place zabaw na terenach parków zdrojowych jako wsparcie turystyki zdrowotnej, „Europa Regionum”, 24: 249–258.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18276/er.2015.24-23

Małuszyński M.J., Gajewska S., Małuszyńska I., 2016, Działania z zakresu rewitalizacji służące edukacji ekologicznej na wybranym przykładzie, „Europa Regionum”, 28: 163–176.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18276/er.2016.28-11

Masierek E., 2016, Miejska polityka mieszkaniowa jako niezbędne wsparcie dla procesów rewitalizacji obszarów śródmiejskich na przykładzie Łodzi, [w:] E. Masierek (red.), Uwarunkowania polityki mieszkaniowej w Polsce i na Ukrainie. The determinants of housing policy in Poland and Ukrainie, „Space – Society – Economy”, 18, Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 79–94.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-3180.18.06

Sztando, A. 2008, Pomiar rezultatów programu rewitalizacji miast, „Samorząd Terytorialny”, 9: 41–57.
Google Scholar

Wołoszyn M.A., 2013, Ekorewitalizacja – zagadnienia architektoniczne, Wydawnictwo Exemplum, Poznań–Szczecin: 1–34.
Google Scholar

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 2016, poz. 778).
Google Scholar

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U., 2015, poz. 1777).
Google Scholar

Program Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2016–2022, http://www.bip.um.skierniewice.pl/dokumenty/zalacznik_do_uchwaly_xxxii1892016.pdf (dostęp: 09.12.2016).
Google Scholar

Uchwała Nr XXIX/148/2016 z dnia 22 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2016–2022.
Google Scholar

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/uploads/tasks/-1452866258_zalacznik_3_1362.jpg (dostęp: 09.12.2016).
Google Scholar

http://assets.getmynt.com/5f5e107/56c3fdd3-fa34-4272-be25-8619e3fca3ab/images/crossfit-1.jpg (dostęp: 09.12.2016).
Google Scholar

https://bip.lodzkie.pl/files/programy/Program_rozwoju_turystyki_I.pdf (dostęp: 09.07.2017).
Google Scholar

https://bpk.parkilodzkie.pl/parkilodzkie.pl—diagnoza-stanu-293-jdc5i.pdf (dostęp: 09.07.2017).
Google Scholar

http://brolive.org/photo_gallery/photos-skateboarder7/Lannion_skate_park_2009_skatepalza.jpg (dostęp: 09.12.2016).
Google Scholar

http://cdn.psy-pies.com/artykuly/zdrowie/duze/waterdog-automatyczne-poidlo-dla-psow750.jpg (dostęp: 09.12.2016).
Google Scholar

http://gazetacodzienna.pl/sites/default/files/imagecache/514x188/gc1/5802_g.jpg (dostęp: 09.07.2017).
Google Scholar

http://kupszachy.istore.pl/environment/cache/images/300_300_productGfx_4922125.jpg (dostęp: 09.12.2016).
Google Scholar

http://lodz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie/portrety_miast/miasto_Skierniewice.pdf (dostęp: 06.04.2017).
Google Scholar

http://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/ogrod/ciekawostki/269354,Drzewa-oczyszczajace-powietrze-z-wirusow-i-bakterii.html (dostęp: 09.12.2016).
Google Scholar

http://p2.wawalove.pl/p2.wawalove.pl/309646106cfb59eddf2e33ffee997a08.jpg (dostęp: 09.12.2016).
Google Scholar

https://s-media-cache-k0.pinimg.com/736x/8d/fe/f6/8dfef61e7a697b6fc70c4a0a4e80908a.jpg (dostęp: 09.12.2016).
Google Scholar

http://www.active-senior.pl/galeria/549230_1_max.jpg (dostęp: 09.12.2016).
Google Scholar

https://www.artbud.pl/userdata/gfx/3b57c7b1a7912710f2f718888bab19e2.jpg (dostęp: 09.12.2016).
Google Scholar

http://www.domzpomyslem.pl/files/media/image/304/1532304/product_dzp/large.jpg (dostęp: 09.12.2016).
Google Scholar

http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/skierniewice/a/europejskie-centrum-ortopedii-w-skierniewicach-amerykanin-z-nasa-wylozy-pieniadze-na-budowe-kliniki,10421112/ (dostęp: 08.08.2017).
Google Scholar

http://www.geoportal.gov.pl/ (dostęp: 09.12.2016).
Google Scholar

http://www.maillith.pl/images/st%C3%B3%C5%82-do-tenisa-na-zewn%C4%85trz.jpg (dostęp: 09.12.2016).
Google Scholar

http://www.stal-car.pl/index.html (dostęp: 09.12.2016).
Google Scholar

http://www.tarnowo24.pl/sites/default/files/styles/large/public/artykuly/po-co-komu-wybiegi-dla-psow/po-co-komu-wybiegi-dla-psow.png?itok=JmugDQjE (dostęp: 09.12.2016).
Google Scholar

Mostek-zakochanych-na-Przyczolkowej-w-Wilanowie, http://bi.gazeta.pl/im/68/51/cc/z13390184Q.jpg (dostęp: 09.12.2016).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-03-30

Jak cytować

Małuszyński, M. M., Krajewska, K., Krajewski, J. P., & Małuszyńska, I. (2018). Rewitalizacja wybranych terenów poprzemysłowych w przestrzeni miejskiej Skierniewic ze szczególnym uwzględnieniem elementów przyjaznych środowisku. Space – Society – Economy, (23), 75–93. https://doi.org/10.18778/1733-3180.23.05