Strażnice pożarnicze jako element krajobrazu kulturowego małych miast (na przykładzie obiektów z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku z terenu Wielkopolski)

Autor

  • Agnieszka Lisowska Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Katedra Architektury Mieszkaniowej, Przemysłowej, Wnętrz, Ruralistyki, Krajobrazu i Sztuk Wizualnych, ul. B. Prusa 53/55, 50-317 Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.22.04

Słowa kluczowe:

straż pożarna, remiza, strażnica pożarnicza, wieże pożarnicze

Abstrakt

Od połowy XIX wieku strażnice pożarnicze zaczęły na stałe wpisywać się w krajobraz kulturowy małych miast, przez kolejne sto lat wykształcając swoje miejsce obok kościołów, ratuszy oraz innych budynków użyteczności publicznej. Umieszczano je niejednokrotnie jak najbliżej rynku, czasami w samym centrum miasta. Większe obiekty lokowano na skraju starego miasta lub w nowych dzielnicach. Niejednokrotnie swą architekturą upiększały przestrzeń wokół siebie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bielicki P., 2014, Ochrona przeciwpożarowa miasta Kościana, Hana-Press, Kościan.
Google Scholar

Bugajak K. (red.), 2013, Zawodowa straż pożarna aglomeracji poznańskiej, Vacat, Poznań.
Google Scholar

Dziedzicki K., 1927, Księga Pamiątkowa Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych, Wielkopolski Związek Straży Pożarnych, Poznań.
Google Scholar

Falecki D., 2016, Zarys rozwoju ochrony przeciwpożarowej w Polsce do 1992 r., [w:] Guzewski P., Wróblewski D., Małozięć D. (red.), Czerwona Księga Pożarów, CNBOP-PIB, Józefów.
Google Scholar

Grzonkowski B., 1999, Sto lat zagórowskiej straży pożarnej. 1899–1999, Drukarnia Braci Wielińskich, Zagórów.
Google Scholar

Hoffmann E., 2011, Z notesu Ericha Hoffmanna. Kronika Złotowa i okolic, cz. III (lata 1921–1952), odczytał, przetłumaczył i przygotował do druku J. Zdrenka, Muzeum Ziemi Złotowskiej, Złotów.
Google Scholar

Hoffmann G., Wajs D., 2009, Kalendarium Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakoniewicach w latach 1924–2000, Zakład Usług Poligraficznych Iwona Wałkiewicz, Rakoniewice.
Google Scholar

Pietrowski M., 1984, Z dziejów OSP w Koźminie Wielkopolskim. 1884–1984, Towarzystwo OSP, Koźmin Wielkopolski.
Google Scholar

Szaflik R., 2005, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, Warszawa.
Google Scholar

Walczak E. (red.), Bogu na chwałę ludziom na pożytek. 125 lat Strażaka, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Warszawa.
Google Scholar

Zarzycki A., 2009, Poznań. Dzieje walki z pożarami 1253–2008, Uni-druk, Poznań.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Lisowska, A. (2017). Strażnice pożarnicze jako element krajobrazu kulturowego małych miast (na przykładzie obiektów z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku z terenu Wielkopolski). Space – Society – Economy, (22), 69–86. https://doi.org/10.18778/1733-3180.22.04