Proces rewitalizacji a jakość życia mieszkańców – projekty Zielone Polesie i woonerfy w Łodzi

Autor

  • Magdalena Zdyb Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.21.04

Słowa kluczowe:

Zielone Polesie, łódzkie woonerfy, przestrzeń publiczna, jakość życia

Abstrakt

W artykule poruszone zostały kwestie związane z poprawą jakości życia mieszkańców poprzez proces rewitalizacji. Różnorodność form organizacji przestrzeni publicznych stworzyło dogodne warunki do budowania relacji międzyludzkich i spędzania wolnego czasu w wykreowanych przestrzeniach. Analiza została przeprowadzona na przykładzie przestrzeni rewitalizowanych w ramach projektu „Zielone Polesie” oraz woonerfów w Łodzi. Stanowią one bowiem innowacyjne podejście do rewitalizacji ciągów ulicznych, jak również większych jednostek przestrzennych jaką stanowi Osiedle Stare Polesie w Łodzi.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Blake A., Pocket Parks, file:///C:/Users/user/Downloads/pocket_parks%20(1).pdf (dostęp: 12.11.2017).
Google Scholar

Grzegorczyk A., 2017, Łódź rewitalizuje obszarowo. Na Gdańskiej powstanie woonerf!, http://bip.test.uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lodz-rewitalizuje-obszarowo-nagdanskiej-powstanie-woonerf-id16179/2017/11/2/ (dostęp: 12.11.2017).
Google Scholar

Kołacz P., 2015, Przepis na ulicę, Toruń.
Google Scholar

Koter M., 2009, Kształtowanie się tkanki miejskiej Łodzi do 1918 roku, [w:] Liszewski S. (red.), Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

Kowalczyński R., /b.r./, Plan naturalnych dzielnic Łodzi. Objaśnienia do nazw dzielnic ze wstępem i komentarzem, http://olodzi.blogspot.com/
Google Scholar

Kowalska E., 2010, Program rewitalizacji Łodzi, [w:] Muzioł-Węcławowicz A. (red.), Rewitalizacja miast polskich. Przykłady rewitalizacji miast, „Studia Miejskie”, 12, Kraków.
Google Scholar

Kwiatkowski M., 2017, Partycypacyjny model rewitalizacji i jego przeciwnicy, [w:] Bazuń D., Kwiatkowski M. (red.), Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne, Warszawa.
Google Scholar

Liszewski S., 1995, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich (program badań, pierwsze wyniki), [w:] Pięćdziesiąt lat geografii w Uniwersytecie Łódzkim, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica”, 20: 207–221.
Google Scholar

Łódzki Internetowy System Informacji o Terenie – InterSIT, http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/default.aspx# (dostęp: 02.06.2017).
Google Scholar

Łukowicz J., 2013, Procesy i metody rewitalizacji: projektowanie systemu przestrzeni publicznej z wykorzystaniem wzorców projektowych Christophera Alexandra, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/2497 (dostęp: 10.01.2017).
Google Scholar

Madejska E., 2014, Woonerf na ul. 6 Sierpnia. Pierwsze urodziny, opublikowano: 04.08.2014, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/woonerf-na-ul-6-sierpnia-pierwsze-urodziny,2376974,artgal,t,id,tm.html (dostęp: 10.09.2016).
Google Scholar

Markiewicz W., 2017a, Końcówka prac na Składowej i Knychalskiego. To nowe woonerfy w NCŁ, http://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/koncowka-prac-na-skladowej-i-knychalskiego-to-nowe-woonerfy-w-ncl-id16375/2017/11/9/ (dostęp: 12.11.2017).
Google Scholar

Markiewicz W., 2017b, Nowotargowa będzie węższa i bardziej zielona. Na Targowej powstanie woonerf, http://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/nowotargowa-bedzie-wezsza-i-bardziej-zielona-na-targowej-powstanie-woonerf-id15524/2017/10/5/ (dostęp: 12.11.2017).
Google Scholar

Na Polesiu kieszonkowe parki zamiast Ogrodów Karskiego, opublikowano: 29.04.2016, http://lodz.tvp.pl/25121273/na-polesiu-kieszonkowe-parki-zamiast-ogrodow-karskiego (dostęp: 19.10.2016).
Google Scholar

Petelewicz M., Drabowicz T., 2016, Jakość życia – globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja, Łódź.
Google Scholar

Pietraszko-Furmanek I., 2012, Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych, Kraków.
Google Scholar

Raport z badania potrzeb w zakresie poprawy (rewitalizacji) wybranych (tzw. problemowych) obszarów Gminy Brzesko w ramach opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016–2022, http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2016/08/GPR_Raport-z-badania-mieszkancow.pdf (dostęp: 11.11.2017).
Google Scholar

Ratajczak J., 2017, Zielona Stolica Europy – Wrocław na zielono, https://www.wroclaw.pl/srodowisko/wroclaw-zielona-stolica-europy-parki-kieszonkowe-zielone-sciany-parklety-woonerfy (dostęp: 11.11.2017).
Google Scholar

Tubilewicz A., 2015, Przy Ogrodowej nie powstanie Park Ogrody Karskiego, opublikowano: 05.03.2015, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/przy-ogrodowej-nie-powstanie-park-ogrody-karskiego,3302761,art,t,id,tm.html (dostęp: 09.09.2016).
Google Scholar

Uchwała nr 308/2013 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+, [w:] http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=35133 (dostęp: 10.08.2016).
Google Scholar

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, Dz.U., 2015, poz. 1777.
Google Scholar

Wasiak P., 2017, Woonerf na Lindleya. Zobacz, co się zmieniło, http://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/woonerf-na-lindleya-zobacz-co-sie-zmienilo-id15936/2017/10/19/ (dostęp: 12.11.2017).
Google Scholar

Wronecki P., 2016, Ptasi Zagajnik na nowo, https://www.wroclaw.pl/rozmawia/ptasi-zagajnik-na-nowo-zdjecia-wideo (dostęp: 11.11.2017).
Google Scholar

Współ-dzielnia Staropoleska, http://spoleczniezaangazowani.pl/projekty/wspol-dzielnia-staropoleska/ (dostęp: 21.10.2016).
Google Scholar

Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. Podręcznik rewitalizacji, 2003, Warszawa, http://historiasztuki.uni.wroc.pl/sklad/azk/podrecznik_rewitalizacji.pdf (dostęp: 10.03.2017).
Google Scholar

http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/programy-publikacje-raporty/rewitalizacja/program-miasto-kamienic/ (dostęp: 08.11.2017).
Google Scholar

http://depts.washington.edu/open2100/pdf/2_OpenSpaceTypes/Open_Space_Types/poc­ket_parks.pdf (dostęp: 11.11.2017).
Google Scholar

http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodz-buduje/2017/ (dostęp: 12.11.2017).
Google Scholar

http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/rewitalizacja/projekty/ (dostęp: 08.11.2017).
Google Scholar

http://uml.lodz.pl/rewitalizacja/projekty/zielone_polesie/ (dostęp: 02.06.2017).
Google Scholar

http://www.mapa.lodz.pl/mapa/atlas/P-24.pdf (dostęp: 02.06.2017).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-09-30

Jak cytować

Zdyb, M. (2017). Proces rewitalizacji a jakość życia mieszkańców – projekty Zielone Polesie i woonerfy w Łodzi. Space – Society – Economy, (21), 73–97. https://doi.org/10.18778/1733-3180.21.04