Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

2021-11-23

Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki Space–Society–Economy  otrzymał  40 punktów (grudzień 2021)