O skuteczności kuracji świerzbobójczych w Geoponice Kassianusa Bassusa Scholastyka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1644-857X.21.01.01

Słowa kluczowe:

świerzb, parazytoza, owce, bydło, konie, starożytna weterynaria

Abstrakt

W świecie starożytnym choroby wywoływane przez pasożyty stanowiły poważny problem, przyczyniając się do znaczących strat ekonomicznych. Szczególnie uciążliwy dla hodowców był świerzb powodujący uszkodzenie runa u owiec oraz ogólne osłabienie kondycji zainfekowanych zwierząt. Ze względu na wywoływane przez inwazję tego pasożyta problemy antyczni podejmowali próby jego zwalczania. Wiele metod proponowanych przez hodowców i weterynarzy było całkiem skutecznych. Niezwykle ciekawym źródłem do badań nad skutecznością kuracji świerzbobójczych jest Geoponika Kassianusa Bassusa Scholastyka. Autor pisał z perspektywy wschodniej części Imperium Rzymskiego, bazując na wielu niezachowanych tekstach. Opisane przez niego metody leczenia świerzbu są mniej liczne od tych znanych ze starszych prac, co częściowo wynika z charakteru jego pracy. Bez wątpienia część leków różni się nieco składem od tych proponowanych przez starszych autorów, co może być związane z lokalną specyfiką i trudnością z dostaniem niektórych składników lub przetestowaną w praktyce wiedzą o ich skuteczności mimo zastosowania mniej skomplikowanego składu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Agnieszka Bartnik - Uniwersytet Śląski / University of Silesia

Dr Agnieszka Bartnik – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowania naukowe: starożytna weterynaria, zależności między medycyną a weterynarią w antyku, diagnostyka i jednostki chorobowe znane w antyku, zastosowanie roślin, minerałów oraz substancji pochodzenia zwierzęcego w kuracjach weterynaryjnych, recepcja antycznych tradycji weterynaryjnych w średniowieczu.

Bibliografia

Aetii Amideni libri medicinales I–VIII, ed. A. Oliveri, Lipsiae–Berolini 1935–1950.
Google Scholar

Athenaei Neucratitae Dipnosophistarum libri XV, rec. G. Kleibel, vol. I–III, Lipsiae–Berolini 1887–1890.
Google Scholar

Cato, De agricultura, ed. P. Gerald, Liège 1988.
Google Scholar

Celsus, De medicina with an English translation in three volumes, transl. W. G. Spencer, vol. I–III, London 1915–1918.
Google Scholar

Claudii Hemeri, Mulomedicina Chironis, ed. E. Oder, Lipsiae 1950.
Google Scholar

Columella Lucius Julius Moderatus, On agriculturae in three volumes, vol. I, transl. H. Boyd Ash, London–Cambridge 1960.
Google Scholar

Columella Lucius Julius Moderatus, On agriculturae in three volumes, vol. II–III, transl. E. S. Forster, E. H. Heffner, London–Cambridge 1954–1955.
Google Scholar

Galeni De alimentorum facultatibus libri III, [w:] Claudii Galeni opera omnia, ed. D. C. G. Kühn, vol. VI, Lipsiae 1823.
Google Scholar

Galeni De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus libri XI, [w:] Claudii Galeni opera omnia, ed. D. C. G. Kühn, vol. XI, Lipsiae 1823.
Google Scholar

Geoponica sive Cassiani Bassi Scholastici De re rustica eclogae, rec. H. Beckh, Lipsiae 1895.
Google Scholar

Hipocrates, Aphorism, ed. Ch.D. Adams, Dover 1868.
Google Scholar

Oribasii collectionum medicarum reliquiae, ed. I. Reader, vol. I–IV, Lipsiae–Berolini 1928–1933.
Google Scholar

P. Vegeti Renati Digestorum artis mulomedicinae libri, ed. E. Lommatzsch, Lipsiae 1903.
Google Scholar

Paladii Rutilii Tauri Aemiliani viri inlustris opus agriculturae, de veterinaria medicina, de institione, ed. R. H. Rodgers, Leipzig 1975.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/9783110966206

Paulus Aegineta, vol. I–II, ed. I. L. Heiberg, Lipsiae–Berolini 1921–1924.
Google Scholar

Pedanii Dioscuridis Anazarbei De materia medica libri V, ed. M. Wellmann, vol. I–III, Berolini 1906–1914.
Google Scholar

Pélagonius Saloninus, Recueil de medicine vétérinaire, ed. V. Gitton-Ripoll, Paris 2019.
Google Scholar

Pliny, Natural History, vol. III (Books 8–11), transl. H. Rackham, Cambridge 1940.
Google Scholar

Pliny, Natural History, vol. V (Books 17–19), transl. H. Rackham, Cambridge 1950.
Google Scholar

Pliny, Natural History, vol. VI (Books 20–23), transl. W. H.S. Jones, Cambridge 1951.
Google Scholar

Pliny, Natural History, vol. VII (Books 24–27), transl. W. H.S. Jones, Cambridge 1956.
Google Scholar

Pliny, Natural History, vol. VIII (Books 28–32), transl. W. H.S. Jons, Cambridge 1963.
Google Scholar

Virgil, Georgics, ed. R. A.B. Mynors, Oxford 1999.
Google Scholar

Alipour H., Goldust M., The Efficacy of oral ivermectin vs. Sulfur 10% ointment for the treatment of scabies, „Annals of Parasitology” 2015, vol. LXI, No. 2, s. 78–84.
Google Scholar

Anastasiou E., Papathanasiou A., Schepartz L. A., Mitchell P. D., Infectious disease in the ancient Aegean: Intestinal parasitic worms in the Neolithic to Roman Period inhabitants of Kea, Greece, „Journal of Archaeological Science: Reports” 2018, vol. XVII, s. 860–864.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2017.11.006

Araújo A., Reinhard K., Ferreira L. F., Palaeoparasitology – Human Parasites in Ancient Material, „Advances in Parasitology” 2015, vol. XC, s. 349–387.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/bs.apar.2015.03.003

Araújo A., Reinhard K. J., Ferreira L. F., Gardner S. L., Parasites as probes for prehistoric human migrations?, „Trends in Parasitology” 2008, vol. XXIV, No. 3, s. 112–115.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.pt.2007.11.007

Araújo A., Reinhard K., Ferreira L. F., Pucu E., Chieffi P. P., Paleoparasitology: the origin of human parasites, „Arquivos de Neuro-Psiquiatria” 2013, vol. LXXI, s. 722–726.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1590/0004-282X20130159

Aspock H., Auer H., Picher O., Parasites and parasitic diseases in prehistoric human population in Central Europe, „Helminthologia” 1999, vol. XXXVI, No. 3, s. 139–145.
Google Scholar

Bartnik A., „Swędzący problem”: rzymscy weterynarze w walce z pasożytami zewnętrznymi, „Wieki Stare i Nowe” 2019, t. XIV, nr 19, s. 37–57.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31261/WSN.2019.19.03

Bartnik A., Kilka uwag w kwestii identyfikacji i leczenia chorób owiec w starożytnym Rzymie, „Studia Historyczne” 2018, t. LXI, z. 2, s. 5–20.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/SH.61.2018.02.01

Bartnik A., O skuteczności kuracji antyświerzbowych zawartych w Georgikach Publiusza Wergiliusza Maro, „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” 2020, t. XI, s. 136–153.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24917/24504475.11.9

Bell S. W., Horse racing in Imperial Rome: Athletic competition, equine performance and urban spectacle, „The International Journal of the History of Sport” 2020, vol. XXXVII, No. 3–4, s. 183–232.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/09523367.2020.1782385

Bencini R., Stanislao Atzori A., Nudda A., Battacone G., Pulina G., Improving the quality and safety of sheep milk, [w:] Impoving the Safety and Quality of Milk, ed. M. W. Griffiths, Cambridge 2010, s. 347–401.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1533/9781845699437.3.347

Berska E., Toksokaroza – niebezpieczna choroba odzwierzęca, „Rada: Rolnictwo, Aktualności, Doradztwo, Analizy. Miesięcznik Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach” 2004, nr 9, s. 14–15.
Google Scholar

Boyazoglu J., Morand-Fehr P., Mediterranean dairy sheep and goat products and their quality: A critical review, „Small Ruminant Research” 2001, vol. XL, No. 1, s. 1–11.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0921-4488(00)00203-0

Brochocka A., Szczukowska H., Kasprzak J., Retrospektywna ocena zachorowań na świerzb (scabies) – obecnie nierejestrowanej, a w przeszłości najczęściej notowanej parazytozy na terenie Polski, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2014, t. XCV, nr 1, s. 62–66.
Google Scholar

Buraczewska L., Pastuszewska B., Smulikowska S., Wartość paszowa nasion łubinu w żywieniu świń, drobiu i ryb, „Zeszyty Postępów Nauk Rolniczych” 2010, t. DL, s. 21–31.
Google Scholar

Burford A., Heavy Transport in Classical Antiquity, „The Economic History Review” 1960, vol. XIII, s. 1–18.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.1960.tb00025.x

Camacho M., Araújo A., Morrow J. J., Buikstra J., Reinhard K., Recovering parasites from mummies and coprolites: an epidemiological approach, „Parasites and Vectors” 2018, vol. XI, No. 1, s. 1–17.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1186/s13071-018-2729-4

Capasso L., Bacteria in Two-millenia-old Cheese, and Related Epizoonoses in Roman Population, „Journal of Infection” 2002, vol. XLV, No. 2, s. 122–127.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1053/jinf.2002.0996

Cencek T., Wybrane inwazje pasożytów zewnętrznych u koni, „Magazyn Weterynaryjny” 2002, t. XI, nr 7–8, s. 22–26.
Google Scholar

Cencek T., Sroka J., Karamon J., Zdyber J., Świerzb bydła – jedna nazwa dla kilku pasożytniczych jednostek chorobowych, „Magazyn Weterynaryjny” 2010, t. XIX, nr 1, s. 28–32.
Google Scholar

Clymer B. C., Janes T. H., McKenzie M. E., Evaluation of the therapeutic and protective efficacy of doramectin against psoroptic scabies in cattle, „Veterinary Parasitology” 1997, vol. LXXII, No. 1, s. 79–89.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0304-4017(97)00080-0

Comuzzo P., Battistutta F., Acidification and pH Control in Red Wines, [w:] Red Wine Technology, ed. A. Morata, New York 2019, s. 17–34.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814399-5.00002-5

Davis J. W., Studies of the Sheep Mite, Psorergates ovis, „American Journal of Veterinary Research” 1954, vol. XV, No. 55, s. 255–257.
Google Scholar

Dawood K. A., Al-Zamili A. H., Alwan M. A., Jasim A., Parasitological study of scabies in sheeps and human, „The Medical Journal of Basrah University” 2013, vol. XXXI, No. 2, s. 89–95.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33762/mjbu.2013.90724

Decker M., The authorship and context of early Byzantine farming manuals, „Byzantion” 2007, vol. LXXVII, s. 106–117.
Google Scholar

Dixon K. R., Southern P., The Roman Cavalry, From the first to the Third Century AD, London–New York 1992.
Google Scholar

Ehroth G., Animal sacrifice in antiquity, [w:] The Oxford Handbook of Animals in Classical Thought and Life, ed. G. L. Campbell, Oxford 2014, s. 324–354.
Google Scholar

Essig A., Rinder H., Gothe R., Zahler M., Genetic Differentiation of Mites of the Genus Chorioptes (Acari: Psoroptidae), „Experimental and Applied Acarology” 1999, vol. XXIII, s. 309–318.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1023/A:1006131402463

Flis M., Włośnica na talerzu, „Łowiec Polski” 2016, nr 12, s. 46–49.
Google Scholar

Flohr M., The Wool Economy of Roman Italy, [w:] Textiles, Trade and Theories. From the Ancient Near East to the Mediterranean, eds K. Droꞵ-Krüpe, M.-L. Nosch, Münster 2016, s. 49–62.
Google Scholar

Frayn J. M., Sheep-rearing and the Wool Trade in Italy during Roman Period, Liverpool 1984.
Google Scholar

Garasińska-Pryciak E., Związki ołowiu w antycznej kosmetyce, „Kosmetologia Estetyczna” 2015, t. IV, s. 121–125.
Google Scholar

Gawor J., Bąblowica jednojamowa u ludzi i zwierząt – aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce, „Medycyna Weterynaryjna” 2016, t. LXXII, nr 11, s. 666–679.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21521/mw.5591

Gawor J., Pasożytnicze zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Cz. I. Toksoplazmoza i gardioza, „Magazyn Weterynaryjny” 2012, t. XXI, nr 4, s. 330–333.
Google Scholar

Gawor J., Pasożytnicze zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Cz. II. Bąblowica wielojamowa i włośnica, „Magazyn Weterynaryjny” 2012, t. XXI, nr 8, s. 921–925.
Google Scholar

Gawor J., Borecka A., Dobosz S., Marczyńska M., Żarnowska-Prymek H., Trzebicka A., Juszko J., Toksokaroza – niebezpieczna choroba odzwierzęca: epidemiologia, klinika, diagnostyka i zagrożenie dla dzieci, „Życie Weterynaryjne” 2008, t. LXXXIII, nr 8, s. 655–658.
Google Scholar

Gleba M., From textiles to sheeps: investigating wool fibre development in pre-Roman Italy using scaning electron misroscopy (SEM), „Journal of Archaeological Science” 2012, vol. XXXIX, No. 12 s. 3543–3661.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2012.06.021

Gliński Z., Zoonotyczne choroby zwierząt łownych, Część I. Włośnica, wścieklizna, tularemia, borelioza, „Życie Weterynaryjne” 2016, t. XCI, nr 8, s. 560–564.
Google Scholar

Głusiuk A., Choroby kobiet i sposoby ich leczenia na podstawie traktatu Metrodory z Bizancjum, „Medycyna Nowożytna” 2019, t. XXV, nr 1, s. 127–137.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/12311960MN.19.006.10759

Górkiewicz-Petkow A., Michałowska O., Petkow L., Świerzb – problemy diagnostyczne i terapeutyczne, „Medycyna Rodzinna” 2009, t. IV, s. 70–74.
Google Scholar

Guinard Ch., Sources et constitution des Géoponiques à la lumière des versions orientales d’Anatolius de Béryte et de Cassianus Bassus, [w:] Die Kestoi des Julius Africanus und ihre Überlieferung, Berlin–New York 2009.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/9783110219593.243

Gupta A. K., Nicol K., The use of sulfur in dermatology, „Journal of Drugs in Dermatology” 2004, vol. III, No. 4, s. 427–431.
Google Scholar

Harter S., Buchet F., Paléoparasitologie: Apports des méthodes de la Parasitologie médicale à l’étude des populations anciennes, „Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris” 2002, t. XIV, no. 3–4, s. 363–370.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4000/bmsap.333

Henriksen S. A., Sommer C., Bresciani C., Frandsen J., Lyshede O. B., Ectoparasites of large domestic animals, 6: Mange or scab in sheep and goat [Chorioptes ovis], „Dansk Veterinaertidsskrift” 1995, vol. LXXVIII, No. 17, s. 863–866.
Google Scholar

Hoeppli R., The knowledge of parasites and parasitic infections from ancient times to 17th century, „Experimental Parasitology” 1956, vol. V, No. 4, s. 398–419.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0014-4894(56)90024-8

Ito T., On Anatolios in the Geoponika: one author or three?, „Byzantinische Zeitschrift” 2017, Bd. CX, H. 1, s. 61–68.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/bz-2017-0006

Jeroch H., Lipiec A., Nasiona łubinów (Lupinus ssp.) w żywieniu drobiu, „Wiadomości Zootechniczne” 2018, t. LVI, nr 2, s. 119–134.
Google Scholar

Kaczorowska E., Najczęstsze choroby odzwierzęce, „Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji” 2011, nr 2, s. 19–22.
Google Scholar

Kar S. K., Mania J., Patniak S., The use of ivermectin for scabies, „The National Medical Journal of India” 1994, vol. VII, No. 1, s. 15–16.
Google Scholar

Karasek I., Butler C., Baynes R., Werners A., A review on the treatment and control of ectoparasite infestation in equids, „Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics” 2020, vol. XLIII, No. 5, s. 421–428.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/jvp.12874

Kenawi M. Z., Morsy T. A., Abdalla K. F., El Hady H. M., Treatment of human scabies by sulfur and permethrin, „Journal of the Egyptian Society of Parasitology” 1993, vol. XXIII, No. 3, s. 691–696.
Google Scholar

Kirkwod A. C., Effect of Psorptes ovis on the weight of sheep, „Veterinary Record” 1980, vol. CVII, No. 20, s. 469–470.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1136/vr.107.20.469

Kowalska M., Kowalik A., Góźdź S., Problemy zdrowotne krajów rozwijających się – zakażenie świerzbem jako zaniedbana choroba tropikalna, „Przegląd Dermatologiczny” 2014, t. CI, s. 490–499.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2014.46952

Kreyser K., Żarnowski E., Pasożyty zwierząt gospodarskich w dziele L.J. Kolumelli De re rustica. III. Świerzb, „Wiadomości Parazytologiczne” 1989, t. XXXV, s. 3–10.
Google Scholar

Kwiatek K., Ważniejsze choroby odzwierzęce przenoszone na człowieka drogą pokarmową, „Gospodarka Mięsna” 1995, t. XLVII, nr 6, s. 32–34.
Google Scholar

Lampart-Szczapa E., Loza A., Funkcjonalne składniki nasion łubinu – korzyści i potencjalne zagrożenia, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 2007, t. DXXII, s. 387–392.
Google Scholar

Lofty W. M., Climate change and epidemiology of human parasitosis in Egypt: A review, „Journal of Advanced Research” 2014, vol. V, No. 6, s. 607–613.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jare.2013.06.009

Maniatis G. C., The Byzantine cheesemaking industry, „Byzantion” 2014, vol. LXXXIV, s. 257–284.
Google Scholar

Mikołajczyk L., Wstęp, [w:] Kassianus Bassus, Geoponika. Bizantyńska Encyklopedia Rolnicza, przekł. I. Mikołajczyk, Toruń 2012, s. 17–35.
Google Scholar

Mitchell P. D., Human parasites in the Roman World: Health consequences of conquering an empire, „Parasitology” 2017, t. XI, s. 48–58.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S0031182015001651

Moeller W. O., The wool trade in ancient Pompeii, Leiden 1976.
Google Scholar

Morrow J. J., Newby J., Piombino-Mascali D., Reinhard K. J., Taphonomic consideration for the analysis of parasites in archaeological materials, „International Journal of Paleopathology” 2016, vol. XIII, s. 56–64.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpp.2016.01.005

Papadopoulos E., Fthenakis G. C., Administration of moxidectin for treatment of sarcoptic mange in a flock of sheeps, „Small Ruminant Research” 1999, vol. XXXI, No. 2, s. 165–168.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0921-4488(98)00131-X

Papathoms A., Das erst antike Zeugnis für die veterinärmedizinische Exzerptensammlung des Anatolios von Berytos, „Wiener Studien” 2000, Bd. CXIII, s. 135–151.
Google Scholar

Petryniak M., Świerzb – diagnostyka i leczenie, „Kosmetologia Estetyczna” 2016, t. V, s. 648–650.
Google Scholar

Piątkowski S., Świerzb ciągle groźny, „Wieś Kujawsko-Pomorska. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie” 2001, nr 6, s. 10.
Google Scholar

Popielska J., Marczyńska M., Zarażenia pasożytnicze przewody pokarmowego, „Pediatria” 2013, t. X, s. 474–479.
Google Scholar

Rast-Eicer A., Bender-Jørgensen L., Sheep wool in Bronze Age and Iron Age Europe, „Journal of Archaeological Science” 2013, vol. XL, s. 1124–1241.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2012.09.030

Robinson M., Domestic burnt offerings and sacrifices at Roman and pre-Roman Pompeii, Italy, „Vegetation History and Archaeology” 2002, vol. XI, s. 93–100.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s003340200010

Rodgers R. H., Varro and Virgil in the Geoponica, „Greek, Roman, and Byzantine Studies Durham” 1978, vol. XIX, s. 277–285.
Google Scholar

Russo G., Liuzzi V., D’Andrea L., Alviti G., Comparision among Five Clones of „Primitivo” Vine in Southern Italy, „Acta Horticulturae” 2003, vol. VI, No. 603, s. 779–786.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2003.603.111

Ryder M. L., Wools from Antiquity, „Textile History” 1974, vol. V, s. 100–110.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1179/004049674793692046

Rywotycki R., Świerzb i grzybica – zakaźne choroby skóry zwierząt i ludzi, „Wszechświat” 2002, t. CIII, nr 7–9, s. 218–222.
Google Scholar

Rzeźnicka Z., Łubin, [w:] Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.), cz. 2 (Pokarm dla ciała i ducha), red. M. Kokoszko, Łódź 1997, s. 116–126.
Google Scholar

Rzeźnicka Z., Kokoszko M., Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.), cz. 3 (Ab ovo ad γὰλα. Jajka, mleko i produkty mleczne w medycynie i sztuce kulinarnej [I–VII w.]), Łódź 1997.
Google Scholar

Schmölcke U., Gross D., Nikulina E. A., The history of sheep husbandry in Austria from the Neolithic to the Roman Period, „Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Serie A” 2018, vol. CXX, s. 101–126.
Google Scholar

Schultz C. F., Roman Sacrifice, Inside and Out, „The Journal of Roman Studies” 2016, vol. CVI, s. 58–76.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S0075435816000319

Sharquie K. E., Al-Rawi J. R., Noaimi A. A., Al-Hassany H. M., Treatment of scabies using 8% and 10% topical sulfur ointment in different regimens of aplication, „Journal of Drugs in Dermatology” 2012, vol. XI, No. 3, s. 357–364.
Google Scholar

Sinclair A. N., The epidermal location and possible feeding site of Psorergates ovis, the sheep itch mite, „Australian Veterinary Journal” 1990, vol. LXVII, No. 2, s. 59–62.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1751-0813.1990.tb07696.x

Sinclair A. N., Kirkwood A. G., Feeding behaviour of Psoroptes ovis, „Veterinary Record” 1983, vol. CXII, No. 3, s. 65.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1136/vr.112.3.65-a

Strickland R. K., Gerrish R. R., Infectivity of Psoroptes ovis on ivermectin-treated cattle, „American Journal of Veterinary Research” 1987, vol. XLVIII, No. 3, s. 342–344.
Google Scholar

Studzińska-Sroka E., Dudek-Makuch M., Czapska I., Zastosowanie roślin w profilaktyce i leczeniu zwierząt hodowlanych, „Wiadomości Zootechniczne” 2018, t. LVI, nr 3, s. 66–78.
Google Scholar

Thomas C., Coates S. J., Engelman D., Chosidow O., Chang A. Y., Ectoparasites: Scabies, „Journal of the American Academy of Dermatology” 2020, vol. LXXXII, No. 3, s. 533–548.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaad.2019.05.109

Trentacoste A., Lightfoot A., Le Roux P., Buckley M., Kansa S. W., Esposito C., Gleba M., Heading for the hills? A muti-isotope study of sheep managment in first-millenium BC Italy, „Journal of Archaeological Science Reports” 2020, vol. XXIX, s. 1–17.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.102036

Van Elslande E., Guérineau V., Thirioux V., Richard G., Richardin P., Laprévote O.,
Google Scholar

Hussler G., Walter P., Analysis of ancient Greco-Roman cosmetic materials using laser desorption ionization and electrospray ionization mass spectrometry, „Analytical and Bioanalytical Chemistry” 2008, vol. CCCXC, s. 1873–1979.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s00216-008-1924-0

Van Oldruitenborgh-Oosterbaan M. M.S., Huidaandoeningen bij het paard: infectieuze aandoeningen: schimmels en parasitaire problemen (mijten), „Dier en Arts” 2010, vol. XXVI, No. 6/7, s. 222–231.
Google Scholar

Wall R. K., Kolbe K., Taxonomic priority in Psoroptes mange mites: P. ovis or P. equi?, „Experimental and Applied Acarology” 2006, vol. XXXIX, s. 159–162.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10493-006-9000-y

Walter P., Martinetto P., Tsoucris G., Brniaux R., Lefebvre M. A., Richard G., Talabot J., Dooryhee E., Making make-up in Ancient Egypt, „Nature” 1999, vol. CCCXCVII, s. 483–484.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1038/17240

Walton F., Curie B. J., Problems in diagnosing scabies, a global disease in human and animal populations, „Clinical Microbiology Review” 2007, vol. XX, No. 2, s. 268–279.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1128/CMR.00042-06

Willekes C., The horse in the ancient world, London–New York 2016.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5040/9781350988767

Wróblewski Z., Najczęściej występujące pasożyty zewnętrzne u koni, „Hodowca i Jeździec” 2007, t. V, nr 1, s. 59–61.
Google Scholar

Zdrojewicz Z., Urynoterapia – fakty i mity, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2019, t. I, nr 30, s. 155–162.
Google Scholar

Ziomko I., Cencek T., Choroby odzwierzęce [zoonoz]. Część I. Tasiemczyce – źródło problemów zdrowotnych u ludzi, „Trzoda Chlewna” 2000, t. XXXVIII, nr 2, s. 81–82.
Google Scholar

Ziomko I., Karamon J., Cencek T., Wągrzyca bydła i tasiemczyca ludzi wywoływana przez tasiemca nieuzbrojonego [Goeze, 1758], „Życie Weterynaryjne” 2005, [supl. bydło], s. 70–72.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-06-28

Jak cytować

Bartnik, A. (2022). O skuteczności kuracji świerzbobójczych w Geoponice Kassianusa Bassusa Scholastyka. Przegląd Nauk Historycznych, 21(1), 7–32. https://doi.org/10.18778/1644-857X.21.01.01

Numer

Dział

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY / ARTICLES, STUDIES AND DISSERTATIONS