Mowa 80‑letniej pacjentki z afazją sensoryczno‑motoryczną – studium przypadku

Autor

  • Justyna Socha Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 91–404 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.01.10

Słowa kluczowe:

afazja sensoryczno‑motoryczna, mowa, komunikacja językowa

Abstrakt

Zaprezentowany artykuł został poświęcony studium przypadku osiemdziesięcioletniej pacjentki z afazją sensoryczno‑motoryczną. Głównymi celami rozważań były: przedstawienie szczegółowych wyników jakościowych badań dotyczących komunikacji językowej, postawienie diagnozy logopedycznej oraz propozycja przykładowych ćwiczeń przydatnych w terapii pacjentki. Niniejszy tekst składa się z części teoretycznej, w której autorka dokonała opisu zaburzenia będącego przedmiotem badań, oraz części metodologicznej, prezentującej metodę, techniki oraz narzędzia badawcze. Podczas badań posłużono się autorskimi kwestionariuszami wywiadu i obserwacji oraz częścią testu diagnostycznego badania afazji Jadwigi Szumskiej (1980). Następnie zaprezentowano szczegółowy opis przeprowadzonego badania oraz postawioną diagnozę logopedyczną. Biorąc pod uwagę możliwości komunikacyjne oraz pole zainteresowań pacjentki, zaproponowano odpowiedni program terapeutyczny.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Jastrzębowska G., Kozołub A. (1999), Afazja, dysfazja, [w:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 585–610.
Google Scholar

Łobocki M. (2005), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Maruszewski M. (1966), Afazja – zagadnienia teorii i terapii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Panasiuk J. (2012a), Afazja. Typologia zaburzeń. Interpretacja afazji z perspektywy interakcyjnej, [w:] S. Grabias, M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, s. 569–621.
Google Scholar

Panasiuk J. (2012b), Afazja a interakcja. Tekst, metatekst, kontekst, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej.
Google Scholar

Panasiuk J. (2014), Neurobiologiczne podstawy mowy, [w:] K. Kaczorowska‑Bray, J. Kuczkowski, S. Milewski (red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 359–409.
Google Scholar

Pilch T. (2010), Strategie ilościowe w badaniach pedagogicznych, [w:] T. Pilch, T. Bauman (red.), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, s. 77–78.
Google Scholar

Szumska J. (1980), Metody badania afazji, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Socha, J. (2017). Mowa 80‑letniej pacjentki z afazją sensoryczno‑motoryczną – studium przypadku. Logopaedica Lodziensia, (1), 115–125. https://doi.org/10.18778/2544-7238.01.10

Numer

Dział

Article