Diagnoza i terapia zaburzeń percepcji słuchowej u 65‑letniej kobiety

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.06.01

Słowa kluczowe:

diagnoza logopedyczna, trening słuchowy, metoda Warnkego, głuchota starcza, zaburzenia przetwarzania słuchowego

Abstrakt

W artykule przedstawiono opis przypadku 65‑letniej kobiety z głuchotą starczą oraz trudnościami w przetwarzaniu słuchowym. Omówiono wyniki diagnozy i treningu funkcji słuchowych, wzrokowych i motorycznych przy zastosowaniu założeń metody Warnkego. Wykazano pozytywny wpływ treningu słuchowego metodą Warnkego na funkcjonowanie językowe pacjentki.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Dajos‑Krawczyńska K., 2016, Kwestionariusz przesiewowy zaburzeń przetwarzania słuchowego – „SCAP” – przegląd literatury, „Nowa Audiofonologia”, nr 5(3), s. 71–76.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17431/894604

Diagnostic dementia tests, b.d., The University of Sidney, https://www.sydney.edu.au/brain‑mind/resources‑for‑clinicians/dementia‑test.html (dostęp: 19.02.2022).
Google Scholar

Folstein M.F., Folstein S., McHugh P., 1975, Mini‑mental state: A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician, „Journal of Psychiatric Research”, No. 12, s. 189–198.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0022-3956(75)90026-6

Frisina R.D., Frisina D.R., 2013, Physiological and Neurobiological Bases of Age‑Related Hearing Loss: Biotherapeutic Implications, „American Journal of Audiology”, Vol. 22(2), s. 299–302.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1044/1059-0889(2013/13-0003)

Gierek T., 2005, Niedosłuch związany z wiekiem, [w:] M. Śliwińska‑Kowalska (red.), Audiologia kliniczna, Łódź: Wydawnictwo Medyczne Mediton, s. 299–304.
Google Scholar

Goodglass H., Kaplan E., 1972, The Assessment of Aphasia and Related Disorders, Philadelphia: Lea & Febiger.
Google Scholar

Goodglass H., Kaplan E., 1983, The Assessment of Aphasia and Related Disorders, wyd. 2, Philadelphia: Lea & Febiger.
Google Scholar

Karlson Espmark A., Rosenhall U., Erlandsson S., Steen B., 2002, The two faces of presbyacusis: hearing impairment and psychosocial consequences, „International Journal of Audiology”, No. 41, s. 125–135.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3109/14992020209090403

Keithley E.M., 2020, Pathology and mechanisms of cochlear aging, „Journal of Neuroscience Research”, No. 98, s. 1674–1684.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/jnr.24439

Kuczkowski J., Cieszyńska J., 2018, Głos i słuch w starczym wieku, [w:] W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska‑Bray (red.), Gerontologopedia, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, s. 293–306.
Google Scholar

Rostkowska J., Pankowska A., 2015, Trening słuchowy u osób zaopatrzonych w aparaty słuchowe po 60 roku życia, „Nowa Audiofonologia”, nr 4(2), s. 69–74.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17431/894362

Shuknecht H.G., Gacek M.R., 1993, Cochlear pathology in presbyacusis, „Annals of Otology, Rhinology & Laryngology”, No. 102, s. 1–10.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/00034894931020S101

Sprinzl G.M., Riechelmann H., 2010, Current trends in treating hearing loss in elderly people: review of the technology and treatment options – a mini review, „Gerontology”, No. 56, s. 351–358.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1159/000275062

Steuden S., 2012, Psychologia starzenia się i starości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Tomik J., 2014, Fizjologia narządu słuchu u osób w wieku podeszłym, [w:] M. Michalik (red.), Nowa logopedia, t. V: Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych, Kraków: Collegium Columbinum, s. 97−106.
Google Scholar

Vaidyanath R., Yathiraj A., 2014, Screening checklist for auditory processing in adults (SCAP A): Development and preliminary findings, „Journal of Hearing Science”, Vol. 4(1), s. 27–37.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17430/890788

Wang J., Puel J.L., 2020, Presbycusis: An Update on Cochlear Mechanisms and Therapies, „Journal of Clinical Medicine”, Vol. 9(1), s. 1–22.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/jcm9010218

Warnke F., 2014, Metoda Warnkego. Dysleksja stop, Wrocław: Wydawnictwo Biomed Neurotechnologie.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Antczak‑Kujawin, J. (2022). Diagnoza i terapia zaburzeń percepcji słuchowej u 65‑letniej kobiety . Logopaedica Lodziensia, (6), 11–23. https://doi.org/10.18778/2544-7238.06.01