Przeszkody i wyzwania w pracy zawodowej logopedy podczas pandemii Covid-19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.06

Słowa kluczowe:

terapia logopedyczna, COVID-19, pandemia, logopeda

Abstrakt

Pandemia COVID-19 to czas, który zmienił funkcjonowanie większości zawodów. Logopedzi to jedna z grup, których praca została w szczególnym stopniu utrudniona. Podczas pracy logopeda powinien mieć widoczne usta – wymóg ten jest związany z koniecznością prezentowania pacjentom prawidłowego układu warg i języka, co jest niemożliwe z maseczką ochronną. Natomiast brak maseczki sprawia, że gwałtownie wzrasta ryzyko zarażenia. W trakcie terapii powinny być widoczne również usta pacjenta, by umożliwić logopedzie korektę nieprawidłowej artykulacji. Założeniem omawianego w tekście badania było sprawdzenie, czy logopedzi podejmowali pracę bezpośrednią podczas izolacji, a jeżeli tak, to w jaki sposób zabezpieczali się przed zagrożeniem. Pytano również o to, jakie zmiany zauważyli u siebie (np. spadek motywacji, złe samopoczucie), a jakie u swoich pacjentów (postępy w terapii, kondycja psychiczna, motywacja do ćwiczeń). Zastanawiano się również nad tym, czy podejmowali się pracy online i jak ją oceniali, pamiętając, że elementem terapii logopedycznej jest również manualne wywoływanie głosek (np. za pomocą szpatułki bądź wibratora logopedycznego), masaż, ale też budowanie relacji z pacjentem, na przykład podczas gier i zabaw logopedycznych. Zawód logopedy charakteryzuje się bliską relacją z uczestnikiem terapii, zarówno dzieckiem, jak i z dorosłym, co może jednak zwiększać ryzyko zarażenia się i wpływać na komfort pracy.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Aggarwal K., Patel R., Ravi R., 2020, Uptake of telepractice among speech-language therapists following COVID-19 pandemic in India. Speech, „Language and Hearing”, https://doi.org/10.1080/2050571X.2020.1812034
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/2050571X.2020.1812034

Cieszyńska-Rożek J., Korendo M., 2015, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od narodzin do 6. roku życia, Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
Google Scholar

Emanuel E. J., Persad G., Upshur R., Thome B., Parker M., Glickman A., Zhang C., Boyle C., Smith M., Phillips J. P., 2020, Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of COVID-19, „The New England Journal of Medicine”, no. 382, s. 2049-2055, https://doi.org/10.1056/nejmsb2005114
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMsb2005114

Fong R., Fung Tsai C., Yan Yiu O., 2021, The Implementation of Telepractice in Speech Language Pathology in Hong Kong During the COVID-19 Pandemic, „Telemedicine and e-Health”, vol. 21, no. 1, s. 30–38.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1089/tmj.2020.0223

Grabias S., 2010, Logopedia – nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych, „Logopedia”, nr 39/40, s. 9–34.
Google Scholar

Jatkowska J., 2020, Nowe technologie w terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami mowy, „Logopaedica Lodziensia”, nr 4, s. 73–84.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.05

Kaczorowska-Bray K., Zielińska-Burek M., 2012, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego wpływające na rozwój mowy i języka dziecka, [w:] I. Nowakowska-Kempna (red.), Studia z logopedii i neurologopedii, Kraków: Wojskowa Akademia Medyczna, s. 55–94.
Google Scholar

Kaptur E., 2016, Logoped(i)a online, czyli o internetowym rynku usług logopedycznych, [w:] A. Momot (red.), Media XXI wieku – studia interdyscyplinarne, Wrocław: Stowarzyszenie Młodych Twórców „Kontrast”, s. 110–122.
Google Scholar

Kapusta P., 2020, Pandemia – raport z frontu, Kraków: Wydawnictwo Insignis Media.
Google Scholar

Koronawirus ma związek z przypadkami bruksizmu?, 2020, https://dentonet.pl/koronawirus-ma-zwiazek-z-bruksizmem/#gref (dostęp: 2.11.2020).
Google Scholar

Kozinets R. V., 2012, Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Landsverk G., 2020, Face shields did not protect people from the coronavirus in an outbreak in Switzerland, but masks did, health officials say, https://www.insider.com/face-shields-did-not-protect-people-from-coronavirus-swiss-outbreak-2020-7 (dostęp: 2.11.2020).
Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D., 2020, Logopedia jako nauka interdyscyplinarna w oczach logopedów. Wstępne wyniki badań, „Logopaedica Lodziensia”, nr 4, s. 141–155.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.10

Sambor B., 2015, Zaburzone wzorce połykania i pozycji spoczynkowej języka a budowa artykulacyjna głoskowych realizacji fonemów u osób dorosłych, „Logopedia”, nr 43/44, s. 149–188.
Google Scholar

Vecerkova E., 2020, Logopedické terapie online, Hradec Králové: Bakalářská prace, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové.
Google Scholar

Verma S., Dhanak M., Frankenfield J., 2020, Visualizing droplet dispersal for face shields and masks with exhalation valves, „Physics of Fluids” vol. 32(9), https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0022968 (dostęp: 2.11.2020).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1063/5.0022968

Pobrania

Opublikowane

2021-12-22

Jak cytować

Karowicz, A. (2021). Przeszkody i wyzwania w pracy zawodowej logopedy podczas pandemii Covid-19. Logopaedica Lodziensia, (5), 87–104. https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.06