The political party system in Slovakia in the era of Mečiarism. The experiences of the young democracies of central European countries

Autor

  • Marek Barański University of Silesia, Katowice, Poland, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Sciences https://orcid.org/0000-0002-6986-7994

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9657.09.03

Słowa kluczowe:

Slovakia, Vladimir Mečiar, party system, democracy, political party

Abstrakt

This article aims to reconstruct the functioning of political parties that was present during the establishment of the foundations of the democratic system and political practice, from the “Velvet Revolution” to the creation of a competitive party system with a dominant political party – Movement for Democratic Slovakia (HZDS) set up by Vladimir Mečiar; who served as prime minister in the years 1993–1998 (including a hiatus in 1994) greatly affecting the state internal and international policy, and held the post of the sole chairman of the party until its dissolution. V. Mečiar’s rule was marked by the interweaving of the elements of the wave of democratization with the reverse wave of de-democratization. The pro-democratic and undemocratic tendencies displayed by Mečiar were determined – apart from objective factors – by the personality traits of the prime minister: his commanding and charismatic leadership style, authoritarianism, making public decisions in a ruthless manner devoid of impartiality, or violations of democratic norms and values. Apart from its scientific purpose, this article may also fulfil a practical function allowing the possibility of using the research findings in social practice/politics.

Bibliografia

Ágh, A. 1998. The Politics of Central Europe. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
Google Scholar

Antoszewski, A., Fiala, P., Herbut, R., Sroka, J. (eds.). 2003. Partie i systemy partyjne Europy Środkowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 145–160.
Google Scholar

Balík, S., Hloušek, V., Holzer, J., Šedo, J. 2007. Politický systém českých zemí 1848–1989. Brno: Mezinárodní politologický ústaw.
Google Scholar

Barański, M. 2004. Zmiany systemu partyjnego w Słowacji. In: R. Fiedler (ed.). Integracja europejska na początku XXI wieku. Wybrane problemy. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Google Scholar

Barański, M., Czyż, A., Kubas, S., Rajczyk, R. 2016. Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Barański, M. (ed.). 1995. Dynamika systemów politycznych wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Barański, M. (ed.). part. E. Pioskowik. 2005. Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ustrój, organy władzy, partie polityczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Beyme von, K. 1984. Systemwechsel in Osteuropa. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Google Scholar

Chmielewski, G. 2014. System konstytucyjny Słowacji. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Google Scholar

Cibulka, L. et al. 2014. Ústavné právo. Ústavný systém Slovenskej republiky. Bratislava: Vyd. Univerzita Komenského.
Google Scholar

Cichosz, M. 2010. Gabinety na Słowacji po 1990 roku. In: E. Pałka (ed.). Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, pp. 133–150.
Google Scholar

Czyż, A., Kubas, S. 2012. Czechy i Słowacja. Politologiczne studium wspólnej i oddzielnej państwowości. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Czyż, A., Kubas, S. 2014. Państwa Grupy Wyszehradzkiej: pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Huntington, S.P. 1995. Trzecia fala demokratyzacji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Kitschelt, H. 1995. Formation of Party Cleavages in Post-Communist Democracies. Theoretical Propositions. Party Politics 1(4), pp. 447–472.
Google Scholar

Kitschelt, H. et al. 1999. Post-Communist Party Systems Competition, Representation, and Inter-Party Cooperation. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

Kopeček, L. 2007. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Google Scholar

Kopeček, L., Spáč, P. 2010. System partyjny Słowacji. In: E. Pałka (ed.). Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, pp. 111–133.
Google Scholar

Muller, J. 2017. Co to jest populizm? Trans. M. Sutowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Google Scholar

Posluch, M., Cibulka, Ľ. 2006. Štátne právo Slovenskej republiky. Šamorín: Heuréka.
Google Scholar

Rolková, N. 2004. Desat̕ročie Slovenskej Republiky: venovanéjubileu štátnej samostatnosti. Martin: Matica slovenská.
Google Scholar

Rychlík, J. 2002. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989–1992. Bratislava: Academic Electronic Press.
Google Scholar

Snyder, T. 2017. O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku. Trans. B. Pietrzyk. Kraków. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
Google Scholar

Szomolanyi, S., Meseznikov, G. (eds.). 1994. Slovensko-vol̕by 1994: príčiny, dôsledky, perspektívy: zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 9. novembra 1994 v Bratislave. Bratislava: Slovenské združenie pre politické vedy: Nadácia Friedricha Eberta.
Google Scholar

Wojnicki, J. (ed.). 2015. Kształtowanie ładu demokratycznego w państwach Europy Środkowej i na Bałkanach. Szanse i zagrożenia. Warszawa: Aspra.
Google Scholar

Wojtas, K. 2011. Partie populistyczne w Czechach i na Słowacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Google Scholar

HZDS website, http://www.hzds.sk
Google Scholar

KDH website, http://www.kdh.sk/
Google Scholar

KSS website, http://kss.sk/
Google Scholar

MOST-HID website, http://www.most-hid.sk
Google Scholar

NOVA website, https://www.nova.sk
Google Scholar

OL’aNO website, http://www.obycajniludia.sk/
Google Scholar

SAS website, http://www.sas.sk
Google Scholar

SDKU-DS website, http://www.sdku-ds.sk
Google Scholar

SIET website, http://siet.sk
Google Scholar

SME-RODINA website, http://hnutie-smerodina.sk
Google Scholar

SMER website, http://www.strana-smer.sk
Google Scholar

SMK website, https://www.mkp.sk
Google Scholar

SNS website, http://www.sns.sk/
Google Scholar

STRANA ZELENYCH website, http://stranazelenychslovenska.sk
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Barański, M. (2020). The political party system in Slovakia in the era of Mečiarism. The experiences of the young democracies of central European countries. Eastern Review, 9, 33-48. https://doi.org/10.18778/1427-9657.09.03

Numer

Dział

Articles