Dr Ignacy Lipiński (1874–1928)

Autor

  • Jarosław Stulczewski Grupa Rekonstrukcji Historycznej w Zduńskiej Woli

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.09.12

Bibliografia

Księga pamiątkowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Szadku 1929 r.
Google Scholar

Marszał T. (red.), Leksykon sołectw gminy Szadek, Łódź–Szadek 2004.
Google Scholar

Nie ma już tej rzeczki…, „Nad Wartą”, 1999, nr 3.
Google Scholar

Olejnik T., Ochotnicza Straż Pożarna w Szadku 1896–1996, Sieradz 1996.
Google Scholar

Olesiński R., Merkel W., Urzędowy spis lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej oraz aptek w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1924/1925.
Google Scholar

Rulka K., Jan Stanisław Żak, „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8.
Google Scholar

Sowa P., Doktor Ignacy Lipiński, „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, nr 3.
Google Scholar

Tomaszewicz A., Dokumenty dotyczące działalności Polskiej Organizacji Wojskowej w Szadku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sieradzu, „Sieradzki Rocznik Muzealny” 1989, t. 6.
Google Scholar

Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2003.
Google Scholar

,,Ziemia Sieradzka” 19 czerwca 1921, nr 25.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2009-12-30

Jak cytować

Stulczewski, J. (2009). Dr Ignacy Lipiński (1874–1928). Biuletyn Szadkowski, 9, 195–199. https://doi.org/10.18778/1643-0700.09.12

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>