Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sikucinie (1954–1958)

Autor

  • Jarosław Stulczewski Archiwista, działacz społeczno-kulturalny oraz ruchu rekonstrukcyjno-historycznego, prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Mickiewicza 4

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.09

Słowa kluczowe:

Sikucin, gromada, rady narodowe

Abstrakt

Gromadzka Rada Narodowa w Sikucinie została utworzona w wyniku reformy administracyjnej w 1954 r. W jej skład weszły obszary wsi: Sikucin, Boczki Reduchów, Kotlinki z gminy Szadek. Gromadzka Rada Narodowa swoje uchwały realizowała za pośrednictwem prezydium, które było kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej. Zakres kompetencji władz gromady obejmował m.in. uchwalanie rocznego budżety gromady, zatwierdzanie i odwoływanie sołtysów, organizację skupu żywca, zboża, ziemniaków i mleka oraz zbieranie podatków, sprawy związane z organizacją prac polowych, budową dróg i szkolnictwem. Kolejnymi przewodniczącymi Prezydium GRN w Sikucinie byli: Ludwik Otocki, Wacław Król i Władysław Siekierski. Gromada została zlikwidowana 31 grudnia 1958 r.

Bibliografia

Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Akta osobowe Piotra Cymermana, sygn. 249/367.
Google Scholar

Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Akta osobowe Mieczysława Olińskiego, sygn. 249/1732.
Google Scholar

Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Akta osobowe Ludwika Otockiego, sygn. 249/1749.
Google Scholar

Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Akta osobowe Jadwigi Przybylskiej, sygn. 249/1969.
Google Scholar

Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Akta osobowe Władysława Siekierskiego, sygn. 249/2088.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sikucinie, sygn. 557.
Google Scholar

Dziennik Urzędowy 1954, nr 43, poz. 191.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1758-6631.1954.tb03784.x

Dziennik Urzędowy 1958, nr 5, poz. 16.
Google Scholar

Dziennik Urzędowy 1963, nr 28, poz. 164.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2090498

Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 1954, nr 9, poz. 36.
Google Scholar

Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 1954, nr 11, poz. 39.
Google Scholar

Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 1954, nr 12, poz. 88.
Google Scholar

Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 1958, nr 2, poz. 6.
Google Scholar

Bandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Łódź 1995.
Google Scholar

Drygalski J., Kwaśniewski J., (Nie)realny socjalizm, Warszawa 1992.
Google Scholar

Sokalska E., Organizacja lokalnego aparatu administracyjnego w Polsce w latach 1957–1975, „Studia Prawnoustrojowe” 2005, nr 4.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-09-28

Jak cytować

Stulczewski, J. (2020). Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sikucinie (1954–1958). Biuletyn Szadkowski, 20, 131–144. https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.09

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>