Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Krokocicach w latach 1929–1939

Autor

  • Jarosław Stulczewski Archiwista, działacz społeczno-kulturalny oraz ruchu rekonstrukcyjno-historycznego, prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Mickiewicza 4

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.18.04

Słowa kluczowe:

Krokocice, ochotnicza straż pożarna, ochrona przeciwpożarowa

Abstrakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Krokocicach powstała 9 grudnia 1929 r. Na pierwszego prezesa wybrano Eugeniusza Kurnatowskiego, właściciela majątku Wola Krokocka. Już w niecały rok od powstania jednostki, udało się zakupić pierwszą ręcz­ną sikawkę. Od 1932 r. przy jednostce działała żeńska drużyna samarytańsko-pożarnicza. W 1936 r. rozpoczęto budowę własnej strażnicy, która została oddana do użytku w 1940 r., już pod nadzorem okupacyjnych władz niemieckich. Jednostka strażacka w Krokocicach w okresie dwudziestolecia międzywojennego została utworzona i funkcjonowała dzięki zaangażowaniu jej druhów oraz wsparciu okolicznych właścicieli ziemskich i gospodarzy.

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Wojewódzki Łódzki, sygn. 166/2133.
Google Scholar

Ochotnicza Straż Pożarna w Krokocicach, Księga protokołów Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krokocicach [z lat 1929–1938].
Google Scholar

Dziennik Urzędowy 1935, nr 7 poz. 35.
Google Scholar

Łódzki Dziennik Wojewódzki, 1930, nr 17.
Google Scholar

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 2, województwo łódzkie, Warszawa 1925.
Google Scholar

Marszał T., Jerzy Karol Kurnatowski (1874–1934), „Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5.
Google Scholar

Walczak E., Kobiety w ochotniczych strażach pożarnych od przełomu XIX i XX wieku do do 1939 r., „Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy­pospolitej Polskiej” 2003, t. 3.
Google Scholar

Guzikowski S., Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej jako element zagospodarowania gminy Szadek, Łódź 2006.
Google Scholar

Echo Sieradzkie, nr 120, 3.05.1932; nr 275, 8.10,1932.
Google Scholar

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie, nr 83, 26.03.1934.
Google Scholar

Ziemia Sieradzka, nr 33, 17.08.1930.
Google Scholar

Teresy Kordiasz z dn. 28.02.2018 r. [ Relacje].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-06

Jak cytować

Stulczewski, J. (2018). Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Krokocicach w latach 1929–1939. Biuletyn Szadkowski, 18, 49–64. https://doi.org/10.18778/1643-0700.18.04

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>