Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Prusinowicach (1954–1961)

Autor

  • Jarosław Stulczewski Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Mickiewicza 4

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.19.04

Słowa kluczowe:

Prusinowice, gromada, rady narodowe

Abstrakt

Gromadzka Rada Narodowa w Prusinowicach została utworzona w wyniku reformy administracyjnej w 1954 r. W jej skład weszły obszary wsi: Prusinowice, Grzybów, Borki Prusinowskie i Góry Prusinowskie, ze zniesionej gminy Zadzim. Gromadzka Rada Narodowa swoje uchwały realizowała za pośrednictwem prezydium, które było kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej. Zakres kompetencji władz gromady obejmował m.in. uchwalanie rocznego budżety gromady, zatwierdzanie i odwoływanie sołtysów, organizację skupu żywca, zboża, ziemniaków, mleka oraz zbieranie podatków, sprawy związane z organizacją prac polowych, budową dróg i szkolnictwem. Kolejnymi przewodniczącymi prezydium GRN w Prusinowicach byli: Czesław Siekierski, Maria Kujawiak i Jan Łukasiewicz. GRN w Prusinowicach w latach 1954–1961 podjęła szereg działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców. Oddano do użytku trzy budynki ochotniczej straży pożarnej, 3,5 km drogi bitej, 5 km drogi żwirowej, zorganizowano nową kolonię Prusinowice, przeprowadzono meliorację łąk w Prusinowicach i uruchomiono linię autobusową. Gromada w Prusinowicach została zlikwidowana 31 grudnia 1961 r.

Bibliografia

Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Akta osobowe Marii Kujawiak, sygn. 249/1204.
Google Scholar

Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Akta osobowe Jana Łukasiewicza, sygn. 249/1347.
Google Scholar

Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Akta osobowe Czesława Siekierskiego, sygn. 249/2090.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Prusinowicach, sygn. 555.
Google Scholar

Dziennik Urzędowy 1954, nr 43, poz. 191.
Google Scholar

Dziennik Urzędowy 1958, nr 5, poz. 16.
Google Scholar

Dziennik Urzędowy 1963, nr 28, poz. 164.
Google Scholar

Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 1954, nr 9, poz. 36.
Google Scholar

Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 1954, nr 11, poz. 39.
Google Scholar

Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 1954, nr 12, poz. 88.
Google Scholar

Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 1958, nr 2, poz. 6.
Google Scholar

Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 1961, nr 6, poz. 34.
Google Scholar

Bandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Łódź 1995.
Google Scholar

Głowacki A., Lesiakowski K., Nartonowicz-Kot M., Olejnik L., Gmina Zadzim 1919–2009, Łódź 2010.
Google Scholar

Drygalski J., Kwaśniewski J., (Nie)realny socjalizm, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992.
Google Scholar

Sokalska E., Organizacja lokalnego aparatu administracyjnego w Polsce w latach 1957–1975, „Studia Prawnoustrojowe” 2005, nr 4.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-11-20

Jak cytować

Stulczewski, J. (2019). Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Prusinowicach (1954–1961). Biuletyn Szadkowski, 19, 93–106. https://doi.org/10.18778/1643-0700.19.04

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>