Bank Spółdzielczy w Szadku – zarys działalności

Autor

  • Jarosław Stulczewski Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.10

Słowa kluczowe:

spółdzielczość bankowa, bankowość, Bank Spółdzielczy, Bank Szadkowski, spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe

Abstrakt

Początki spółdzielczości bankowej, której dziś kontynuatorem jest Bank Spółdzielczy w Szadku, przypadają na rok 1906. Inicjatorem i organizatorem oraz pierwszym prezesem towarzystwa bankowego był dr Ignacy Lipiński. Do roku 1921 bank działał jako „Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe”, a następnie został przekształcony w „Bank Szadkowski spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w mieście Szadku”. W październiku 1939 r. działalność banku została zawieszona z powodu trwającej okupacji niemieckiej. Reaktywowanie Banku Spółdzielczego nastąpiło w roku 1947. W 1950 r. spółdzielnia uległa przekształceniu na Gminną Kasę Spółdzielczą, a osiem lat później na Kasę Spółdzielczą. W 1961 r. przyjęła nazwę „Bank Spółdzielczy. Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa”. Od maja 1962 r. do dziś instytucja działa pod nazwą „Bank Spółdzielczy w Szadku”. W roku 1975 bank został włączony w struktury Banku Gospodarki Żywnościowej. 18 lipca 1978 r. oddano do użytku nowy gmach Banku Spółdzielczego przy ul. Sieradzkiej w Szadku. Szadkowski bank w 1995 r. przystąpił do Zrzeszenia Regionalnego przy GBW S.A. w Poznaniu. Obecnie bank posiada cztery oddziały (Wodzierady, Goszczanów, Warta, Łask), jedną filię i punkt kasowy (Szadek).

Biogram autora

Jarosław Stulczewski - Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli

Działacz społeczno-kulturalny oraz ruchu rekonstrukcyjno-historycznego, prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Mickiewicza 4

Bibliografia

Archiwum Banku Spółdzielczego w Szadku, Kronika Banku Spółdzielczego w Szadku z 1976.
Google Scholar

Archiwum Sądu Rejonowego w Sieradzu, Bank Szadkowski w Szadku, sygn. Rs 29.
Google Scholar

Archiwum Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Akta Bank Spółdzielczy w Szadku, t. 1–3, sygn. Rs 61-A; Akta Bank Spółdzielczy w Szadku, t. 1–7, sygn. LD.XX Ns-Rej. KRS 1076/02/730.
Google Scholar

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Skarbu, 15.02.1923, nr 3.
Google Scholar

Dziennik Ustaw 1920, Nr 111, poz. 733.
Google Scholar

Dziennik Ustaw 1933, Nr 29, poz. 253.
Google Scholar

Dziennik Ustaw 1948, Nr 52, poz. 402.
Google Scholar

Dziennik Ustaw 1975, Nr 20, poz. 108.
Google Scholar

Dziennik Ustaw 1982, Nr 7, poz. 56.
Google Scholar

Dziennik Ustaw 1982, Nr 30, poz. 210.
Google Scholar

Dziennik Ustaw 1990, Nr 6, poz. 36.
Google Scholar

Dziennik Ustaw 1991, Nr 83, poz. 373.
Google Scholar

Dziennik Ustaw 1994, Nr 80, poz. 369.
Google Scholar

Dziennik Ustaw 2000, Nr 119, poz. 1252.
Google Scholar

Monitor Polski 1956, Nr 31, poz. 401.
Google Scholar

„Siła”, 15.08.1922, nr 16, s. 119.
Google Scholar

150 lat banków spółdzielczych w Polsce, Bydgoszcz 2011.
Google Scholar

Banki spółdzielcze w Polsce po 1989 roku. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, finansowe i prawne, red. M. Stefański, Włocławek 2006.
Google Scholar

Bieńkowski A., Kierunki rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, t. 17, Ostrołęka 2003.
Google Scholar

Foryś S., 1989–2014. Złote Ćwierćwiecze Banku Spółdzielczego w Poddębicach, Poddębice 2015.
Google Scholar

Graeve S., Jacques L.V., Przewodnik po Guberni Kaliskiej, Warszawa 1912.
Google Scholar

Leksykon sołectw gminy Szadek, red. T. Marszał, Łódź–Szadek 2004.
Google Scholar

Pietrzak J., 100 lat spółdzielczości bankowej w Poddębicach 1905–2005, Poddębice 2005.
Google Scholar

Ruczkowski P., Gminne kasy wiejskie pożyczkowo-oszczędnościowe w Drugiej Rzeczypospolitej, Kielce 2009.
Google Scholar

Pudełkiewicz E., Spółdzielcze formy gospodarowania w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 2 (51), Warszawa 2009.
Google Scholar

Sidek T., Bankowość spółdzielcza w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej, Warszawa 2006.
Google Scholar

Stpiczyński J., Potocki W., Zarys historii polskiej spółdzielczości bankowej w latach 1861–2006, Warszawa 2008.
Google Scholar

Stulczewski J., Dr Ignacy Lipiński (1874–1928), „Biuletyn Szadkowski”, t. 9, Łódź–Szadek 2009.
Google Scholar

Witalec R., Spółdzielczość kredytowa systemu Schulzego w Małopolsce w latach 1873–1939, Rzeszów–Warszawa 2008.
Google Scholar

Wyszomirski T., Historia i perspektywy spółdzielczości bankowej, Warszawa 1983.
Google Scholar

Zarys historii polskiej bankowości centralnej, Warszawa 2010.
Google Scholar

http://www.bsszadek.pl/ [dostęp 26.06.2016].
Google Scholar

http://www.sgb.pl/ [dostęp 26.06.2016].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Stulczewski, J. (2016). Bank Spółdzielczy w Szadku – zarys działalności. Biuletyn Szadkowski, 16, 195–214. https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.10

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>