Mała wystawa muzealna jako narzędzie wzmacniania więzi lokalnych i społecznych oraz forma promocji publikacji popularnonaukowej – Końskowola, Poland. Na podstawie wydarzenia w Końskowoli

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.38.10

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Clair J. (2009), Kryzys muzeów, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
Google Scholar

Folga-Januszewska D. (2008), Muzea w Polsce. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich. Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa.
Google Scholar

Głowacki J., Hausner J., Jakóbik K., Markiel K., Mituś A., Śabiński M. (2009), Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
Google Scholar

Konserwacja i remont Fary w Końskowoli – zabytku o istotnym znaczeniu dla historii Regionu Lubelskiego (2011), [s.n.], Końskowola.
Google Scholar

Kotler N., Kotler Ph. (2000), Can Museums be All Things to All People? Missions, Goals, and Marketing’s Role, “Museum Management and Curatorship”, 18.3, p. 271–287, https://doi.org/10.1080/09647770000301803
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/09647770000301803

Mclean F. (2012), Marketing the museum, Routledge, London, https://doi.org/10.4324/9780203033661
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203033661

Muzea w 2022 roku (2022), Narodowy Instytut Muzeów, Warszawa.
Google Scholar

Nowosad W., Grupa M., Kozłowski T., Nalaskowski F., Grupa D., Kulesz A., Openkowski R., Dobek M., Majorek M., Michalik J. (2021), W źródłach utrwalone – krypty w Końskowoli, TODK Fara Końskowolska; Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Końskowola–Łódź.
Google Scholar

O’Reilly T. (2009), What is Web 2.0?, O’Reilly Media, Inc., Sebastopol, CA.
Google Scholar

Olechnicki K., Załęcki P. (1999), Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń.
Google Scholar

Smith P.B., Fischer R., Vignoles V.L., Bond M.H. (2013), Understanding social psychology across cultures. Engaging with others in a changing world, Sage, Los Angeles.
Google Scholar

Stefanek-Nowacka B. (2021), Promocja nowej książki wydanej przez TODK Fara Końskowolska, “Echo Końskowoli”, 12, p. 9–10.
Google Scholar

Zbieg A., Słowińska A., Żak B. (2015), Siła relacji interpersonalnej-wstępna weryfikacja koncepcji i metody pomiarowej, “Psychologia Społeczna”, 3.34, p. 335–351.
Google Scholar

https://www.facebook.com/farakonskowolska/ (access: 1 V 2022).
Google Scholar

https://www.konskowola-fara.pl/2021/12/17/promocja-ksiazki/ (access: 1 V 2022).
Google Scholar

https://www.nimoz.pl/dzialalnosc/projekty/statystyka-muzeow (access: 1 V 2022).
Google Scholar

Opublikowane

2023-12-19

Jak cytować

Nalaskowski, F., Kozłowski, T., Nowosad, W., Grupa, D., & Grupa, M. (2023). Mała wystawa muzealna jako narzędzie wzmacniania więzi lokalnych i społecznych oraz forma promocji publikacji popularnonaukowej – Końskowola, Poland. Na podstawie wydarzenia w Końskowoli. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (38), 191–206. https://doi.org/10.18778/0208-6034.38.10

Numer

Dział

Other