Indeksowanie

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica indeksowane jest przez następujące serwisy:

Asos Index: Turkey
Bibliographic Database of Polish Academic Journals from Humanities and Humanistic Social Studies (BazHum): Poland
Bielefeld Academic Search Engine (BASE): Germany
Central and Eastern European Online Library (CEEOL): Germany
Biblioteka Nauki: Poland
Dimensions: Great Britain
Directory of Open Access Journals (DOAJ): Sweden
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD): ISSN International Centre and Unesco
Directory of Research Journal Indexing (DRJI): India
Elektronische Zeitschriftenbibliothek: Germany
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS): Norway
Google Scholar Bibliographic Database: USA
Index Copernicus Journals Master List (IC): Poland
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR): Spain
JournalTOCs: Great Britain
JURN
Korea Open Access Platform for Researchers (KOAR): South Korea
Most Wiedzy: Poland
Network of Library Content and Services (WorldCat): USA
Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD): Norway
Polish Scholarly Bibliography and POL-Index (PBN): Poland
Polish Scientific and Professional Electronic Journals (ARIANTA): Poland
Public Knowledge Project (PKP Index): Canada
Publishers International Linking Association Inc. (Crossref): USA
Quality Open Access Market (QOAM): Netherlands
Scientific Communication Portal (INFONA): Poland
Sherpa Romeo: Great Britain
UlrichsWeb: USA
University of Lodz Repository: Poland

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.