Instrukcja redakcyjna

Redakcja Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica zwraca się z prośbą o przygotowywanie wszystkich nadsyłanych artykułów zgodnie z zasadami przedstawionymi w PDF