Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2022 r. – 15
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 30
Liczba otrzymanych recenzji – 30
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 93,3%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 10 miesięcy