Early View

Early View zawiera recenzowane artykuły naukowe, które przeszły proces redakcji językowej. Do artykułów przypisano numery DOI, dzięki czemu mogą być już cytowane. Wszystkie teksty zostały przyjęte do publikacji w kolejnym numerze pisma.

Pliki zamieszczone w EV nie są ostateczną wersją artykułów, mogą pojawić się w nich drobne korekty techniczne związane z dostosowaniem layoutu do publikacji w docelowym zeszycie.

Opublikowane: 2023-12-19