O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

W czasopiśmie ukazują się materiały dotyczące badań archeologicznych przede wszystkim w Polsce i Europie Środkowej. Teksty dotyczą zarówno wyników badań wykopaliskowych, jak i studiów dotyczących kultury materialnej, a także rozważań na temat metod badawczych i metodologii. Zakres chronologiczny obejmuje wszystkie epoki, które znajdują się w kręgu zainteresowań archeologów – od początków kultury do dnia dzisiejszego.

Czasopismo od 1976 roku wychodziło pod nazwą Acta Universitatis Lodziensis, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łodzkiego, Nauki Humanistyczno – Społeczne, Folia Archaeologica. Od 1980 roku periodyk ukazuje się pod obecnym tytułem. Czasopismo jest rocznikiem wydawanym przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 12

Za publikację w „Folia Archaeologica” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje 20 punktów.

Proces recenzji

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

 

Polityka OA

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.