The problem of the subjective side of the crime of killing and abusing animals under the act of august 21, 1997 on the protection of animals

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.97.10

Keywords:

Animal Protection Act, killing animals, animal abuse, direct intention, possible intention

Abstract

The aim of the article is to discuss the crimes of killing and abusing animals set out in the Animal Protection Act. The characteristics of the subjective side of the analyzed acts were analyzed. Attention was drawn to the problem related in particular to the subject of the crime of animal abuse. The positions of the representatives of the criminal law doctrine and views appearing in the jurisprudence, especially of the Supreme Court, were presented.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Budyn-Kulik, Magdalena. 2021. W Kodeks karny. Komentarz aktualizowany. Red. M. Mozgawa. Warszawa: LEX Wolters Kluwer.
Google Scholar

Budyn-Kulik, Magdalena. Katarzyna Dudka. Marek Kulik. Marek Mozgawa. 2011. „Prawnokarna ochrona zwierząt – analiza dogmatyczna i praktyka ścigania przestępstw z art. 35 ustawy z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt”. Prawo w działaniu 9: 41–100.
Google Scholar

Gabriel-Węglowski, Michał. 2010. „Glosa do wyroku SN z dnia 16 listopada 2009 r., V KK 187/09”. LEX/el.
Google Scholar

Gabriel-Węglowski, Michał. 2019. „Czyn zabroniony znęcania się nad człowiekiem lub zwierzęciem a umyślny zamiar sprawcy”. LEX/el.
Google Scholar

Kuszlewicz, Karolina. 2018. „Strona podmiotowa przestępstwa znęcania się nad zwierzętami – rozumienie zamiaru bezpośredniego sprawcy. Linia orzecznicza”. LEX/el.
Google Scholar

Marek, Andrzej. 2010. W Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: LEX Wolters Kluwer.
Google Scholar

Mozgawa, Marek. 2017. W Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz. Red. M. Mozgawa. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Pohl, Łukasz. Konrad Burdziak. Łukasz Buczek. 2017. Strona podmiotowa przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
Google Scholar

Radecki, Wojciech. 2015. Ustawy o ochronie zwierząt. Warszawa: Difin.
Google Scholar

Serpell, James. 1999. W towarzystwie zwierząt. Analiza związków ludzie – zwierzęta. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Google Scholar

Skuczyński, Paweł. Anna Zientara. 2012. „Prawnokarna ochrona zwierząt a filozoficzny i teoretycznoprawny problem wartości i praw podmiotowych”. W Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne. Red. T. Gardocka, A. Gruszczyńska. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Szwarczyk, Maciej. 2016. W Kodeks karny. Komentarz. Red. T. Bojarski. Warszawa: LEX Wolters Kluwer.
Google Scholar

Wąsek, Andrzej. 2004. W Kodeks karny. Część szczególna. T. I. Red. A. Wąsek. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. 2020, poz. 1444 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Dz.U. 2020, poz. 638.
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny, Dz.U. 2018, poz. 663.
Google Scholar

Wyrok SN z dnia 21.10.1999 r., V KKN 580/97, LEX Nr 846111.
Google Scholar

Wyrok SN z dnia 11.02.2003 r., IV KKN 312/99, LEX Nr 77436.
Google Scholar

Wyrok SN z dnia 13.09.2005 r., WA 24/05, OSNwSK 2005, nr 1, poz. 1655.
Google Scholar

Wyrok SN z dnia 16.11.2009 r., V KK 187/09, LEX Nr 553896.
Google Scholar

Wyrok SN z dnia 13.12.2016 r., II KK 281/16, LEX Nr 2237277.
Google Scholar

Wyrok SN z dnia 7.07.2020 r., II KK 222/19, LEX Nr 3049079.
Google Scholar

Wyrok SO w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6.03.2018 r., IV Ka 73/18, LEX Nr 2503938.
Google Scholar

Wyrok SO w Poznaniu z dnia 6.09.2017 r., XVII Ka 737/17, LEX Nr 2375899.
Google Scholar

Wyrok SO w Warszawie z dnia 18.02.2019 r., VI Ka 560/19, LEX Nr 3007880.
Google Scholar

Uchwała SN(CI) z dnia 9.06.1976 r., VI KZP 13/75, OSNKW 1976, nr 7–8, poz. 86.
Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 23.05.2017 r., III KK 157/17, LEX Nr 2329441.
Google Scholar

Published

2021-12-30

How to Cite

Fijałkowska, A. (2021). The problem of the subjective side of the crime of killing and abusing animals under the act of august 21, 1997 on the protection of animals . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 97, 169–181. https://doi.org/10.18778/0208-6069.97.10

Issue

Section

Articles