Dystrybucja cyfrowa jako kanał sprzedaży w handlu elektronicznym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.06

Słowa kluczowe:

dystrybucja cyfrowa, e‑commerce, kanał sprzedaży, produkt cyfrowy

Abstrakt

W ciągu dziesięcioleci technologie cyfrowe zmieniły sposób, w jaki komunikujemy się z innymi, prowadzimy interesy, wytwarzamy towary i usługi, a także sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i spędzamy wolny czas. Te, często szybkie, zmiany są obiecujące na przyszłość, jeśli chodzi o tworzenie bogactwa, postęp technologiczny i poprawę jakości życia. Jednocześnie niosą ze sobą wyzwania związane z brakiem umiejętności, nowymi i szybko rozwijającymi się rynkami, ochroną konsumentów, reorganizacją przemysłu, zaufaniem, bezpieczeństwem i prywatnością.
Prywatne życie społeczeństwa, a także świat biznesu przeniósł się do świata wirtualnego. Transformacja do e‑biznesu jest złożona i aby odnieść sukces, należy zachować równowagę między strategią, dostosowanym modelem biznesowym, odpowiednimi procesami i stosowaną technologią.
Celem publikacji jest zapoznanie czytelnika z zagadnieniami określanymi jako dystrybucja cyfrowa, rozumiana jako sposób zarządzania treścią, np. oprogramowanie, filmy, muzyka czy gry komputerowe. Jest to łatwy sposób na dodawanie dodatków do innych produktów, lepiej znanych jako DLC, które można pobrać z globalnej sieci. To są zagadnienia, z jakimi radzi sobie cyfrowa dystrybucja, wraz z następującymi po niej procesami, które pozwalają na dostarczenie zamówionego towaru do klienta. Przedstawiono także dane dotyczące rozwoju dystrybucji cyfrowej na świecie i w Europie na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Armstrong, G., Adam, S., Denize, S., Kotler, P. (2014), Principles of Marketing, Pearson, Sydney.
Google Scholar

Caraiani, G. (2008), Tranzactii internationale: E‑business & tipuri de contracte, C.H. Beck, Bucuresti.
Google Scholar

Cohen‑Almagor, R. (2011), Internet History, “International Journal of Technoethics”, 2 (2), pp. 45–64, https://doi.org/10.4018/jte.2011040104
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4018/jte.2011040104

Dent, J. (2011), Distribution Channels: Understanding and Managing Channels to Market, Kogan Page, London–Philadelphia.
Google Scholar

Digital Distribution Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2017–2025 (2020), https://www.transparencymarketresearch.com/di​gital‑distribution‑market.html (accessed: 31.12.2020).
Google Scholar

Eurostat, Eurostat Survey on ICT Usage in Households and by Individuals, http://ec.eu​ropa.eu/eurostat/web/information‑society/data/comprehensive‑database (accessed: 5.12.2016).
Google Scholar

Furr, N., Shipilov, A. (2019), Digital Doesn’t Have to Be Disruptive, “Harvard Business Review”, 97 (4), pp. 94–103.
Google Scholar

Hoffman, D.L., Novak, T.P., Stein, R. (2012), The Digital Consumer, [in:] R.W. Belk, R. Llamas (eds.), The Routledge Companion to Digital Consumption, Routledge, Abingdon–Oxon, pp. 28–38.
Google Scholar

Katz, A. (2015), Games on the Phone, “Electronic Games Magazine”, November 28, pp. 23–35.
Google Scholar

Kotler, P. (2003), Marketing Insights from A to Z. 80 Concepts Every Manager Needs To Know, John Wiley & Sons, Hoboken.
Google Scholar

Lambrecht, A., Goldfarb, A., Bonatti, A., Ghose, A., Goldstein, D., Lewis, R., Rao A., Sahni, N. Yao, S. (2014), How Do Firms Make Money Selling Digital Goods Online?, “Marketing Letters”, 25 (3), pp. 331–341, https://www.researchgate.net/pub​lication/278393875_How_do_firms_make_money_selling_digital_goods_online (accessed: 31.12.2020).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s11002-014-9310-5

Maigret, E. (2015), Sociologie de la Communication et des Médias, Armand Colin, Paris, https://doi.org/10.3917/arco.maigr.2015.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3917/arco.maigr.2015.01

Naughton, J. (2016), The evolution of the Internet: from military experiment to General Purpose Technology, “Journal of Cyber Policy”, 1 (1), pp. 5–28, https://doi.org/10.10​80/23738871.2016.1157619
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/23738871.2016.1157619

Nishio, S., Kishino, F. (2003), Advanced Multimedia Content Processing: First International Conference, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin–Heidelberg.
Google Scholar

Ojala, A. (2016), Business models and opportunity creation: How IT entrepreneurs create and develop business models under uncertainty, “Information Systems Journal”, 26 (5), pp. 451–476, https://doi.org/10.1111/isj.12078
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/isj.12078

Peltz, Ph. (2013), Digital Distribution Models Reviewed: The Content Provider’s Perspective, [in:] P. Tschmuck, L. Philip, P.S. Campbell (eds.), Music Business and the Experience Economy. The Australasian Case, Springer, Heidelberg, pp. 99–117, https://doi.org/10.1007/978-3-642-27898-3_7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-27898-3_7

Petouhoff, N. (2006), The Business Impact of Change Management, Graziado Business Review, 9 (3), pp. 1–8.
Google Scholar

Opublikowane

2022-03-22

Jak cytować

Skurpel, D. (2022). Dystrybucja cyfrowa jako kanał sprzedaży w handlu elektronicznym. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(1), 95–107. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.06

Numer

Dział

Artykuły